دستور مصرف کوددهی برای صیفیجات و سبزیجات

دستور مصرف کوددهی برای صیفیجات و سبزیجات

برای مصرف کننده از لحاظ هزینه اختصاص داده شده به خرید کود در مزارع، دستور مصرف کودهای کلاته خضراء در 3 دسته “اولیه”، “میانی” و “تخصصی” رده بندی میشوند در هر سه نوع رده بندی، دستور مصرف ارائه شده به شکل مکمل است و باید کودهای پایه (اوره، سولفات پتاسیم و سوپر فسفات تریپل و کودهای حیوانی و…) طبق آنالیز خاک و نیاز مزرعه تأمین گردد.  در “رده بندی اولیه”، جهت صرف کمترین هزینه، حداقل تعداد و مقدار کود مورد نیاز گیاه لحاظ شده است. در “رده بندی میانی”، جهت بهره وری بالاتر، تعداد و مقدار کودهای بیشتری (با در نظر گرفتن هزینه) مد نظر قرار داده شده است. در “رده بندی تخصصی”، یک دستور مصرف کامل با توجه به جمیع نیازهای فیزیولوژیک و لحاظ کردن کمبودهای احتمالی گیاه مد نظر قرار داده شده است.

نکات مهم:

  • بدیهی است که در مقایسه استفاده بین سه رده، میزان افزایش عملکرد و نیز سودآوری “رده تخصصی” از همه بیشتر و “رده میانی” و “رده اولیه” به ترتیب بعد از آن می باشند.
  • در صورت مصرف صحیح، ما تضمین می‌کنیم که هر میزان برای خرید کودهای کلاته خضراء هزینه نمایید، حداقل 2 برابر هزینه صرف شده، محصول بیشتر برداشت خواهید کرد. بنابراین تهیه و استفاده از این محصول برای شما به منزله یک سرمایه گذاری سودآور و پر منفعت است.
  • در خصوص مصرف کودهای کلاته خضراء به روش محلولپاشی در مزارع، به هرنحو و با هر نسبتی که محلولپاشی انجام میشود دقت شود که مقدار وزنی مصرفی کودهای خضراء در هر هکتار در خصوص کودهای کلاته عناصر ماکرو (نیتروژن،فسفر، سه بیست، پتاسیم، 36-12-12)، سوپر، فروت ست، آهن، میکرو کامل، کلسیم، منیزیم و سیلیسیم کمتر از 1 کیلوگرم، در خصوص کودهای کلاته روی، منگنز و بور کمتر از 750 گرم، در خصوص کود کلات مس کمتر از نیم کیلوگرم و در خصوص کود کلات  مولیبدن کمتر از 250 گرم نباشد.
رده اولیه
  • مرحله اول) در مرحله رشد رویشی، محلولپاشی کود کلات میکروکامل خضراء  (2 در 1000) به همراه کود NPK 20-20-20 خضراء (2 در 1000)
  • مرحله دوم) در مرحله رشد زایشی (شروع دانه بندی و یا شکل گیری و درشت شدن میوه در صیفی جات): محلولپاشی کود 36-12-12 خضراء (2 در 1000) به همراه کود کلات میکروکامل خضراء (2 در 1000)
رده میانی
  • مرحله اول) اولین آبیاری پس از کاشت: کود کلات میکروکامل خضراء (کیلوگرم در هکتار) به همراه کود NPK 20-20-20 خضراء (4 کیلوگرم در هکتار)
  • مرحله دوم) در مرحله رشد زایشی (شروع دانه بندی و یا شکل گیری و درشت شدن میوه) : محلولپاشی کود سوپر خضراء (2 در 1000) 2 بار به فاصله 15 روز
رده تخصصی           جهت ملاحظه دستور مصرف تخصصی بسته به نوع محصول خود، روی آیکون مورد نظر کلیک کرده و جدول دستور مصرف تخصصی را ملاحظه فرمایید. 
گوجه فرنگی، بادمجان، فلفل
خیار و کدو
کاهو و کلم
سبزیجات چندچین
پیاز و سیر
هندوانه، طالبی، خربزه
سبزیجات تک‌چین
هویج
کرفس