فناوری خضراء

سالانه بیش از 200 میلیون تن انواع کودهای شیمیایی در زمین‌های کشاورزی جهان مصرف می‌شود. باید توجه داشت که مصرف این حجم عظیم از کودهای شیمیایی در زمین‌های کشاورزی به دلیل نوع، ساختار و جذب پایین این کودها موجب آسیب به بافت خاک و از بین رفتن حاصلخیزی آن شده و آلودگی سفره‌های آب زیرزمینی و خاک را به دنبال دارد. از سوی دیگر، استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی باعث کم شدن مقاومت گیاهان در مقابل تنش‌های محیطی و آفات و بیماری ها، افزایش نیاز به مصرف سموم، کاهش عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی و تولید محصولات آلوده به سموم و فلزات سنگین می‌گردد. نتیجه این امر کاهش سطح سلامت جامعه و بروز انواع بیماری‌ها است. کودهای کلاته سنتی از قبیل  EDDHA و EDTA نیز (که عموماً برای رسانش عناصر ریز مغذی از قبیل آهن و روی موضوعیت دارند) با وجود برتری نسبی بر کودهای شیمیایی کما بیش از محدودیت‌های مشابهی برخوردارند.

“فناوری کلات های پیشرفته” (متعلق به شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق) یک تحول بزرگ در علم شیمی است که خروجی آن سنتز ساختارها در شاخه‌های گوناگون علوم از جمله کشاورزی است. این فناوری برای اولین بار در جهان با نام “Chelate Compounds” در اداره ثبت اختراعات آمریکا و ایران به نام مهندس محمدحسن نظران به ثبت رسیده است. در فناوری “کلات‌های پیشرفته” با استفاده از روش خودچینی (Self-Assemble)، کلات‌هایی تولید می‌گردند که از جذب و کارایی بسیار بالاتری در مقایسه با ساختارهای پیشین برخوردارند. در حوزه کشاورزی بر اساس این فناوری، کودهای کلاته پیشرفته خضراء به عنوان نسل جدید کودها تولید شده اند. به دلیل وجود ساختار کلات پیشرفته در کودهای کلاته خضراء، جذب آن ها توسط ریشه و برگ گیاه بسیار بهتر از کودهای شیمیایی رایج و همچنین کودهای کلاته موجود از قبیلEDDHA   EDTA  و  صورت می‌گیرد. کودهای کلاته پیشرفته خضراء نه تنها فاقد محدودیت‌ها و مشکلات ناشی از مصرف کودهای شیمیایی و کودهای کلاته رایج هستند، بلکه موجب افزایش چشمگیر کمی و کیفی محصولات کشاورزی بدون اثرات آلاینده زیست محیطی می‌گردند. استفاده از کودهای کلاته پیشرفته خضراء در باغات، مزارع و گلخانه‌ها موجب افزایش 20 تا 200 درصدی عملکرد و نیز بهبود چشمگیر کیفیت محصولات کشاورزی و افزایش مقاومت گیاهان در برابر بیماری‌ها، آفات و استرس‌های محیطی می‌گردد.

فواید مصرف کودهای کلاته پیشرفته خضراء

عدم ایجاد شوری​
عدم ایجاد آلودگی های زیست محیطی (نیترات ها، فلزات سنگین)
افزایش عملکرد از ۲۰ تا ۲۰۰ درصد
افزایش مقاومت در برابر تنش های محیطی
افزایش مقاومت در برابر بیماری ها و آفات

کاهش نیاز به مصرف سموم، تولید محصولات سالم

افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی
غنی سازی محصولات کشاورزی در مزرعه
افزایش پروتئین محصول
افزایش متابولیت های ثانویه
غنی شدن محصولات با عناصر ماکرو و میکرو
بهبود کیفی محصولات کشاورزی

بهبود شکل، سایز، درجه، عطر و طعم

بسته به شرایط فیزیولوژیکی و احتیاجات گیاه، رقم، شرایط مزرعه (باغ یا گلخانه)، فصل، مقدار و روش مصرف، شرایط محیطی و … یکی از نتایج فوق حاصل و سوداوری این محصولات محقق می گردد.