نحوه تهیه نمونه خاک

چگونه از خاک مزرعه برای آنالیز نمونه برداری کنم؟

روش اجرا:

 1. بر اساس مشاهده بصری و تجربه کشاورز، مزرعه را به واحدهای همگن مختلف تقسیم کنید.
 2. بستر سطحی محل نمونه برداری را بردارید.
 3. مته دستگاه حفاری (plough) را به عمق 15 سانتی متری خاک ببرید و نمونه را بیرون بکشید.
 4. حداقل از هر واحد تقسیم شده در ابتدا، تعداد 10 تا 15 نمونه خارج کرده و در سطل یا سینی جمع آوری کنید.
 5. اگر مته در دسترس نیست، به کمک بیل یک حفره “V” مانند تا عمق 15 سانتی متری خاک محل نمونه برداری ایجاد کنید و نمونه را بردارید.
 6. یک لایه ضخیم از خاکی که در دیواره حفره “V” شکل قرار دارد را از سطح حفره تا مقطع جداکنید (برش دهید) و در یک مخزن تمیز قرار دهید.
 1. نمونه ها را کاملاً مخلوط کرده و مواد خارجی مانند ریشه، سنگ، سنگریزه و شن را جدا کنید.
 2. حجم نمونه را با تقسیم بر چهار کردن یا با بخش بندی کردن به حدود نیم تا یک کیلوگرم کاهش دهید.
 3. ربع بندی با تقسیم نمونه ی کاملاً مخلوط شده به چهار قسمت مساوی انجام می شود. دو چهارم از آن دور انداخته می شوند و دو چهارم باقی مانده مجدداً مخلوط می شوند و تا زمانی که مقدار نمونه مورد نظر به دست آید ، این روند تکرار می شود.
 4. بخش بندی با پخش یکنواخت خاک بر روی یک سطح سخت تمیز و تقسیم آن به شبکه های کوچکتر با کشیدن خطوط در امتداد طول وعرض انجام می شود. از هر شبکه ایجاد شده توسط خط کشی مقداری خاک جمع آوری می شود. این فرآیند تا بدست آوردن مقدار مورد نظر از نمونه تکرار می شود.
 5. نمونه مورد نظر را در یک پارچه تمیز ویا کیسه پلی اتیلنی جمع آوری کنید.
 6. روی کیسه را با اطلاعاتی مانند نام کشاورز، محل مزرعه، شماره بررسی، محصول قبلی کشت شده، محصول فعلی، محصولی که در فصل آینده کشت می شود، تاریخ جمع آوری، نام نمونه بردار و غیره لیبیل بزنید.

جمع آوری نمونه های خاک از یک پروفایل

 1. پس از مشخص شدن پروفایل مورد نظر، با دقت یک لایه از گودال را با بیل تمیز کنید و به ترتیب عمق هر لایه را یادداشت کنید.
 2. سطح را با چاقو یا لبه بیل سوراخ کنید تا ساختار، رنگ و فشردگی مشخص شود.
 3. ابتدا با قرار دادن یک ظرف در انتهای گودال ایجاد شده، از سطح خاک توسط خورپی (Khurpi)  از بالا شروع به هدایت خاک به سمت ظرف کرده و نمونه را جمع آوری کنید.
 4. نمونه را مخلوط کرده و به کیسه پلی اتیلن یا پارچه ای منتقل کرده و لیبل بزنید.

 

ردیف

برش

1

علف ها و علفزار ها

5

2

2

برنج، ارزن انگشتی، بادام زمینی، ارزن مرواریدی، ارزن کوچک و غیره (محصولات با ریشه کم عمق)

15

6

3

پنبه، نیشکر، موز، تاپیوکا، سبزیجات و غیره (محصولات ریشه دار)

22

9

4

محصولات چند ساله، مزارع و محصولات باغی

سه نمونه خاک در عمق 30، 60 و 90 سانتی متری

3 نمونه خاک در عمق 12، 24 و 36 اینچی