راهنمای مصرف کود در فصل پاییز

راهنمای مصرف کود در فصل پاییز

محلول پاشی درختان میوه قبل از خزان برگ ها در پاییز، با عناصری که نقش آنها در پایداری واستحکام جوانه‌های سال بعد به اثبات رسیده است، اولین قدم در تغذیه سال آینده درخت می‌باشد.با محلولپاشی مخلوطی از کودهای کلاته‌ی روی، بور و نیتروژن خضراء پس از برداشت محصول و قبل از ریزش برگها در درختان میوه:
 • جلوگیری از خزان زودرس برگ ها
 • افزایش استحکام و پایداری جوانه‌های سال بعد، گرده افشانی قوی تر
 • افزایش مقاومت به تنش سرما
 • بالا رفتن کیفیت محصول سال آینده

کود کلات روی خضراء حاوی 12 درصد روی کلاته و با قابلیت استفاده توأم محلول پاشی و مصرف خاکی دارای تأثیراتی به شرح زیر است:

 1. افزایش عملکرد در واحد سطح (افزایش تعداد دانه در هر خوشه و افزایش وزن هزار دانه) و افزایش کیفیت (افزایش درصد پروتئین و غنی سازی بذر) در غلات
 2. افزایش تعداد دانه و پر شدن انتهای بلال در ذرت
 3. افزایش طول دوره گلدهی، غلاف بندی و افزایش تعداد دانه در غلاف در سویا و کلزا
 4. کاهش ریزش گل و میوه، افزایش اندازه و کیفیت میوه‌ها در درختان میوه (سیب، هلو، آلو، انگور، زیتون و…)
 5. افزایش مقدار آسکوربیک اسید و درصد آب میوه در پرتقال
 6. افزایش مقاومت به تنش‌های محیطی مانند سرمازدگی
 7. افزایش نفوذپذیری دیواره سلولی که منجر به افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش‌های زنده (آفات و بیماری‌ها) و غیر زنده (خشکی و درجه حرارت) می‌شود
 8. افزایش وزن و عمر انبارداری سیب زمینی و پیاز

در اثر کمبود روی، تراوایی غشای پلاسمایی (سلولی) افزایش یافته و منجر به خروج نیترات، پتاسیم و ترکیبات آلی از سلول‌های ریشه به بیرون (ریزوسفر) می‌گردد. عنصر روی در گل انگیزی، تولید گرده و گرده افشانی دخیل بوده و کمبود آن باعث تاخیر در بازشدن برگها و گل ها و ریزش میوه می‌شود.

بذر مال کود کلات روی خضراء:
بذر مال نمودن بذور با کود کلات روی خضراء باعث افزایش قدرت جوانه زنی بذر، افزایش سرعت سنتز پروتئین، افزایش حجم ریشه و  پنجه زنی در غلات، تنظیم و افزایش قدرت فتوتروپیسم بذر، استقرار بهتر و مناسب گیاهچه، افزایش مقاومت به خشکی و افزایش مقاومت به آفات و بیماری ها می‌شود.

بذر مال کردن یعنی آغشته نمودن بذر قبل از کاشت با ترکیب یا ترکیباتی که باعث افزایش قدرت جوانه زنی بذر، افزایش حجم ریشه، استقرار بهتر و مناسب گیاهچه شود.‎
انواع روش های بذر مال:‎

 1. هم زمان با بوجاری کردن بذر در صورت اختلاط با سموم
 2. مخلوط کردن بذر و بذرمال در یک میکسر: بستگی به میزان ظرفیت میکسر بذر در آن ریخته و مقدار لازم بذرمال را با مقدار کافی آب رقیق نموده و در حالی که میکسر در حال چرخش است به میکسر اضافه می کنیم و خوب هم میزنیم تا بذور بطور یکنواخت آغشته شوند.
 3. مقدار معینی از بذر را روی پلاستیک روی زمین پهن کرده و مقدار لازم بذر مال را با مقدار کافی آب رقیق کرده و به وسیله سمپاش بر روی بذر اسپری کرده و همزمان با پارو و یا وسیله مشابه خوب هم میزنیم تا به صورت یکنواخت به بذر مال آغشته شوند.

محلول پاشی بعد از برداشت درختان میوه  با کود کلات روی خضراء:
این محلول پاشی مقاومت جوانه‌های گل را نسبت به سرمای زمستانه و بهاره افزایش می‌دهد. غلظت عناصر غذایی که همراه با محلول پاشی بعد از برداشت جذب سرشاخه‌ها و جوانه‌های گل می شوند، در درخت بالا رفته و مقاومت آنها نسبت به سرما افزایش می‌یابد. علاوه بر مزایای فوق، محلول پاشی بعد از برداشت، در تغذیه‌ی اول فصل رشد درخت مؤثر است.
در اول فصل رشد، بخش هوایی درخت شامل برگ ها و بعداً جوانه‌های گل، فعالیت خود را با رشد سریع آغاز می‌کند. این در حالی است که ریشه‌های فعال هنوز به اندازه‌ی کافی شروع به رشد و نمو و جذب عناصر غذایی از خاک نکرده‌اند. عناصر غذایی مورد نیاز در این مرحله‌ی کلیدی از ذخیره‌ی خود درخت که در فصل قبلی رشد جمع آوری کرده است تأمین می‌شود. بنابر این بهترین زمان برای ذخیره‌ی غذایی درخت (آسیمیلاسیون)، مرحله‌ی بعد از برداشت است که قسمت اعظم عناصر غذایی جذب شده از ریشه و برگ، در جوانه‌ها و شاخه‌ها ذخیره می‌شود.

کود کلات منیزیم خضراء حاوی 6 درصد منیزیم کلات شده و با قابلیت استفاده توأم محلول‌پاشی و مصرف خاکی دارای تأثیراتی به شرح زیر می‌باشد:

 1. فعال سازی آنزیم ها
 2. جذب فسفات و فعال کردن ATPهـا همچنیـن فسفوکینازهـا، دکربوکسیلازهـا، دهیدرازهـا و …
 3. تنظیـم کـننـده جـذب سـایـر عنـاصـر غـذایــی مخصوصاً فسفر
 4. موثر در تولید مواد قندی
 5. افـزایش کـیفیـت و سنتـز پروتئیـن در غـلات

این کمپلـکس به دلیل شکل فضایـی مولکولـی به راحتـی مـی‌تواند از طـریـق ریشـه و برگ گیـاه جذب شود و نیز به خوبـی در دستـرس سیـستـم فتوسنتز قرار گیرد.

عنصر منگنز در فرآیندهای آنزیمی، احیای نیترات، متابولیسم پروتئین، متابولیسم کربوهیدرات و خنثی سازی رادیکال‌های آزاد نقش دارد. می‌توان گفت مهم ترین نقش منگنز در گیاه در مرحله فتوسنتز و تولید اکسیژن است. چوبی شدن ساقه گیاه بستگی به منگنز دارد. منگنز مهمترین عنصر ریز مغذی در تغذیة غلات و سیب زمینی است. در خاك هايي كه میزان آهك بالاست مقدار منگنز قابل دسترس گیاه كم است.

کود کلات منگنز خضراء حاوی 12 درصد منگنز کلات شده و با قابلیت استفاده توأم محلول‌پاشی و مصرف خاکی دارای تأثیراتی به شرح زیر می‌باشد:

 1. مصرف آن چه به صورت خاکی و چه به صورت محلول پاشی نه تنها عملکرد دانه و کاه و وزن هزار دانه‌ی غلات را افزایش می‌دهد، بلکه منجر به افزایش مقدار منگنز ذخیره شده در دانه و غنی سازی غلات خصوصاً گندم می گردد. به این معنی که بذرهای حاصله در صورت کشت مجدد به دلیل ذخیره سازی منگنز از ریشه‌دهی و رشد اولیه بهتری برخوردار بوده و تولید سال بعد نیز افزایش خواهد یافت
 2. کاهش شدت و خسارت بیماری پاخوره
 3. افزایش تثبیت ازت و عملکرد یونجه
 4. افزایش ضخامت پوسته‌ی سیب زمینی و کاهش آسیب غده‌ها در هنگام برداشت.
 5. محلول پاشی توأم کود کلات روی و منگنز خضراء در فصل بهار باعث افزایش غلظت ویتامین C و کل مواد جامد قابل حل در میوة مرکبات می‌شود.
 6. افزایش کیفیت چغندر قند از طریق بالا بردن درصد قند و کاهش مواد غیر قندی به ویژه سدیم.
 7. افزایش تعداد دانه‌ها در بلال ذرت
 8. تسریع و بهبود جوانه زنی بذر و رسیدن میوه
 9. ایجاد مقاومت در مقابل امراض، آفات و قارچ ها