محلول تغذیه ای گلخانه های دارای بستر کشت هیدروپونیک

محلول تغذیه ای گلخانه های دارای بستر کشت هیدروپونیک

محلول تغذیه ای گلخانه های دارای بستر کشت هیدروپونیک

  • کود NPK 12-12-36  خضراء : 20 کیلوگرم
  • کود NPK 20-20-20 خضراء : 6 کیلوگرم
  • کود کلات منیزیم : 5 کیلوگرم
  • کود نیتروژن : 5 لیتر
  • کود کلات میکرو کامل : 1 کیلوگرم
  • کود کلات آهن : 1 کیلوگرم
  • کود کلات مس : 1 کیلوگرم

 

یک گلخانه 5000 متری در مرحله باردهی بسته به نوع محصول، فصل و سایر عوامل برای مدت  تقریباً 2 هفته تغذیه، به مقدار فوق به این محلول تغذیه ای نیاز دارد.

هیدروپونیک یا آب کشت، یکی از روش های خلاقانه تولید محصولات کشاورزی بدون نیاز به خاک و کمترین نیاز به آب (با استفاده از محلول غذایی) است. در این نوع گلخانه، نیاز به عملیات کشاورزی کمتر می باشد،  امکان استفاده در تمام نقاط کشور فراهم می شود، محصولات بیشتری در مقیاس کمتر برداشت می شود و کنترل محلول غذایی ساده است.با توجه به کشت گیاهان در محیط بدون خاک، تأمین به موقع و رعایت نسبت صحیح تمامی عناصر ضروری و مفید گیاه در محلول غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است.

کودهای توصیه شده برای تهیه محلول تغذیه ای در گلخانه های دارای بستر کشت هیدروپونیک (در هر 1000 لیتر آب گلخانه):

کود کلات کلسیم خضراء

کود کلات آهن خضراءکود کلات منیزیم خضراءکود کلات میکرو کامل خضراءکود NPK 12-12-36 خضراءکود NPK 20-20-20 خضراءکود نیتروژن خضراءکود کلات مس خضراء
150 تا 400 گرم20 تا 50 گرم100 تا 200 گرم20 تا 60 گرم200 تا 600 گرم200 تا 600 گرم100 تا 300 سی سی

5 گرم

مقادیر متفاوت ذکر شده برای مصرف هر کدام یک از کودهای فوق به این دلیل است که با توجه به نوع محصول، فصل، مرحله فیزیولوژیک گیاه و سایر عوامل، غلظت کود مورد نظر در محلول تغذیه ای متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال مقدار مصرف کود کلات کلسیم در یک گلخانه گل ژربرا از گلخانه گل رز بسیار کمتر است.