دستور مصرف کوددهی برای فضای سبز

بهترین و مؤثرترین روش مصرف کودها، مصرف آنها از طریق خاک و ریشه گیاه می باشد. مزیت این روش استفاده تدریجی و موثر کلیه اندامهای گیاه از طریق ریشه بوده و بدین سبب تأثیر عناصر موجود در کودها در طی زمان بیشتر می گردد.

  • مصرف خاکی بهینه کودهای‌ کلاته خضراء به شکل چالکود و سپس آبیاری با روش معمول می باشد. بهتر است مقدار نیاز گیاه در چند نقطه یا در دایره ای اطراف تنه گیاه چالکود شود. این مطلب در مناطقی که خاک سبک داشته یا آبیاری زیاد می شوند از این نظر حائز اهمیت است که کود بعد از حل شدن در آب آبیاری از حد ریشه پایین تر نرود و تمام مقدار داده شده جذب گیاه شود.
  • برای مصرف کودهای کلاته خضراء از طریق آبیاری قطره ای، با توجه به میزان کود توصیه شده برای گیاهان، مقدار مورد نظر در تانک آب حل شده و از طریق شبکه آبیاری قطره ای در دسترس گیاه قرار می گیرد.
  • همچنین می توان کودهای کلاته خضراء را با حل کردن کامل در آب آبیاری به گیاهان رساند. ترجیح استفاده از این روش در شرایطی است که تعداد گیاهان در واحد سطح زیاد بوده و استفاده از روش چالکود زمانبری و هزینه بیشتری داشته باشد.
  • محلول پاشی کودهای کلاته خضراء با توجه به جذب بالای آن، روی برگ گیاهان بسیار مفید و مؤثر بوده و حداقل 2 بار در طول دوره رشد همراه با مصرف خاکی توصیه می گردد.

چمن، گیاهان پوششی و گل های فصلی:

 

محلولپاشی

کودآبیاری

کود کلات مخصوص فضای سبز

2 در 1000

2-5 گرم در متر مربع

کود NPK 20-20-20

3 در 1000

7-10 گرم در متر مربع

 

بوته ها (رز و …)

 

محلولپاشی

کودآبیاری

کود کلات مخصوص فضای سبز

2 در 1000

1-2 گرم برای هر بوته

کود NPK 20-20-20

2 در 1000

10 تا 15 گرم برای هر بوته

(بر حسب سن بوته)

 

درختچه های زینتی خرزهره، شمشاد، ترون، برگ بو، زرشک زینتی، میخک هندی، پیراکانتا و…):

 

محلولپاشی

کودآبیاری

کود کلات مخصوص فضای سبز

2 در 1000

10-20 گرم در متر مربع

کود NPK20-20-20

2 در 1000

45 روز یک بار

20-30 گرم در متر مربع

 

درختان غیر مثمر (چنار، نارون، اقاقیا، کاج، انواع سرو و بید، زبان گنجشک، اکالیپتوس، افرا، سپیدار و…):

 

محلولپاشی

کودآبیاری/چالکود

کود کلات مخصوص فضای سبز

2 در 1000

45 روز یک بار

100-200 گرم برای هر درخت بزرگ

50-100 گرم برای هر درخت جوان

کود NPK20-20-20

3 در 1000

45 روز یک بار

100-200 گرم برای هر درخت بزرگ

40-50 گرم برای هر درخت جوان

 

زمان مصرف کودهای شیمیایی و کودهای آلی و ریزمغذی ها، برای گیاهانی مانند درختان، درختچه ها و بوته ها از اوایل بهار تا اواسط تابستان و سپس، اواخر شهریور تا اواخر مهر می باشد.

بهترین روش مصرف برای درختان غیر مثمر استفاده از چالکود و محلول پاشی به طور همزمان می باشد. در صورت استفاده از چالکود حداقل یک بار محلول پاشی 2 در هزار با فاصله زمانی حدوداً دوماه بعد از چالکود جهت تکمیل نحوه مصرف توصیه می شود.

درصورتی که از چالکود استفاده نمی شود، حداقل 2  بار محلول پاشی 2 در هزار  با فاصله 45 روزه توصیه می گردد.