دستور مصرف کوددهی برای محصولات زراعی

دستور مصرف کوددهی برای محصولات زراعی

برای مصرف کننده از لحاظ هزینه اختصاص داده شده به خرید کود در مزارع، دستور مصرف کودهای کلاته خضراء در 3 دسته “اولیه”، “میانی”و “تخصصی”رده بندی میشوند در هر سه نوع رده بندی، دستور مصرف ارائه شده به شکل مکمل است و باید کودهای پایه (اوره، سولفات پتاسیم و سوپر فسفات تریپل و کودهای حیوانی و…) طبق آنالیز خاک و نیاز مزرعه تأمین گردد.  در “رده بندی اولیه”، جهت صرف کمترین هزینه، حداقل تعداد و مقدار  کود مورد نیاز گیاه لحاظ شده است. در “رده بندی میانی”، جهت بهره وری بالاتر، تعداد و مقدار کودهای بیشتری (با در نظر گرفتن هزینه) مد نظر قرار داده شده است. در “رده بندی تخصصی”، یک دستور مصرف کامل با توجه به جمیع نیازهای فیزیولوژیک و لحاظ کردن کمبودهای احتمالی گیاه مد نظر قرار داده شده است.

نکات مهم:

  • بدیهی است که در مقایسه استفاده بین سه رده، میزان افزایش عملکرد و نیز سودآوری “رده تخصصی” از همه بیشتر و “رده میانی” و “رده اولیه” به ترتیب بعد از آن می باشند.
  • در صورت مصرف صحیح، ما تضمین می‌کنیم که هر میزان برای خرید کودهای کلاته خضراء هزینه نمایید، حداقل 2 برابر هزینه صرف شده، محصول بیشتر برداشت خواهید کرد. بنابراین تهیه و استفاده از این محصول برای شما به منزله یک سرمایه گذاری سودآور و پر منفعت است.
  • استثنائاً در خصوص غلات دیم، “رده اولیه” و “رده میانی” این دستور، با سایر انواع مزارع متفاوت است. جهت ملاحظه سه رده دستور مصرف مزارع غلات دیم، روی آیکون مربوط به این مزارع در پایین همین صفحه کلیک کنید.
  • در خصوص مصرف کودهای کلاته خضراء به روش محلولپاشی در مزارع، به هرنحو و با هر نسبتی که محلولپاشی انجام میشود دقت شود که مقدار وزنی مصرفی کودهای خضراء در هر هکتار در خصوص کودهای کلاته عناصر ماکرو (نیتروژن،فسفر، سه بیست، پتاسیم، 36-12-12)، سوپر، فروت ست، آهن، میکرو کامل، کلسیم، منیزیم و سیلیسیم کمتر از 1 کیلوگرم، در خصوص کودهای کلاته روی، منگنز و بور کمتر از 750 گرم، در خصوص کود کلات مس کمتر از نیم کیلوگرم و در خصوص کود کلات  مولیبدن کمتر از 250 گرم نباشد.

رده اولیه
  • مرحله اول) در مرحله رشد رویشی، محلولپاشی کود کلات میکروکامل خضراء  (2 در 1000) به همراه کود NPK 20-20-20 خضراء (2 در 1000)
  • مرحله دوم) در مرحله رشد زایشی (شروع دانه بندی و یا شکل گیری و درشت شدن میوه در صیفی جات): محلولپاشی کود 36-12-12 خضراء (2 در 1000) به همراه کود کلات میکروکامل خضراء (2 در 1000)
رده میانی
  • مرحله اول) اولین آبیاری پس از کاشت: کود کلات میکروکامل خضراء (کیلوگرم در هکتار) به همراه کود NPK 20-20-20 خضراء (4 کیلوگرم در هکتار)
  • مرحله دوم) در مرحله رشد زایشی (شروع دانه بندی و یا شکل گیری و درشت شدن میوه) : محلولپاشی کود سوپرخضراء (2 در 1000) 2 بار به فاصله 15 روز
رده تخصصی           جهت ملاحظه دستور مصرف تخصصی بسته به نوع محصول خود، روی آیکون مورد نظر کلیک کرده و جدول دستور مصرف تخصصی را ملاحظه فرمایید. 
برنج
پنبه
سیب زمینی
چغندر قند
توت فرنگی(فضای باز)
غلات سرد سیری
زعفران
ذرت
کدو حلوایی
دانه های روغنی
غلات دیم
گیاهان علوفه ای
حبوبات
نیشکر