مقابله با آفات و بیماری ها

مقابله با آفات و بیماری ها

مقابله با آفات و بیماری ها

  • کود سیلیسیم خضراء 
  • کود کلات مس خضراء 

فواید مصرف

عنصر مس به عنوان عامل شناخته شده در درمان بیماری های قارچی، باکتریایی و ویروسی گیاهان در انواع سموم استفاده می شود. این عنصر با عملکرد مثبت بر مهار عوامل بیماری زا در پیشگیری و مبارزه با آنها کاربرد دارد. عنصر سیلیسیم با ایجاد سد فیزیکی در بافت گیاهی و تنظیم سیستم ایمنی موجب ایجاد مقاومت گیاه در برابر آفات و همچنین پیشگیری و مبارزه با آنها می گردد.

کودهای کلاته سیلیسیم و مس خضراء تولید شده بر پایه تکنولوژی کلات های پیشرفته، به عنوان کود-سم های مغذی گیاه، متابولیسم اپتیمایزر، پیشگیری و کنترل کننده آفات و بیماری ها در تمامی دوره های رشدی انواع گیاهان قابل استفاده هستند.

کودهای توصیه شده برای مقابله با انواع آفات و بیماری های گیاهان زراعی، باغی و گلخانه ای:

  • کود سیلیسیم خضراء (محلولپاشی با غلظت 2 تا 3 در 1000)
  • کود کلات مس خضراء (محلولپاشی با غلظت 0/5 تا 1 در 1000)

برای مشاهده دستور مصرف کامل این دو کود در مقابله با آفات و بیماری ها به لینک زیر مراجعه فرمایید :