راهنمای مصرف کود در فصل بهار

راهنمای مصرف کود در فصل بهار

پس از بیدار شدن گیاهان و آغاز رشد فعال آنها و با افزایش درجه حرارت، نیاز گیاهان به رطوبت افزایش می‌یابد از این رو آبیاری به طور مرتب انجام می گیرد. تقویت و رفع کمبود مواد غذایی گیاهان بوسیله کوددهی یکی دیگر از مراحل مهم نگهداری در فصل بهار است که ضامن رشد و سلامت گیاهان می‌باشد.
کود سه بیست خضراء
نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، کلسیم و منیزیم از عناصر اصلی کنترل کننده‌ی رشد و تکامل گیاهان هستند و به همین دلیل آنها را عناصر پر مصرف می‌نامند و هفت عنصر آهن، روی، منگنز، بور، مس، مولیبدن و کلر به مقدار ناچیز مورد نیاز گیاهان بوده و عناصر کم مصرف یا ریز مغذی نامیده  می‌شوند. اگر گیاهی از کمبود هر یک از عناصر غذایی اصلی رنج ببرد تا رفع آن عامل محدود کننده‌ی رشد، مصرف کودهای محتوی عناصر کم مصرف سبب افزایش عملکرد نخواهد گشت. عناصر غذایی ریز مغذی پس از متعادل سازی مصرف کودهای ازته، فسفاته و پتاسیمی نقش خود را در افزایش تولید نشان می‌دهند.
کود npk 20 20 20 خضراء

کود (NPK (20-20-20 خضراءکود (20 -20- 20) NPK خضراء با فرمولاسیون ویژه و منحصر به فرد حاوی 20 درصد نیتروژن، 20 درصد فسفر و 20 درصد پتاسیم به صورت خالص و کلاته می‌باشد. قابلیت استفاده توأم،  به صورت محلول پاشی و مصرف خاکی را دارا می‌باشد و می‌تواند نیاز گیاهان مختلف به عناصر پر مصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم را تأمین نماید.

ازت در ساختمان سلول گیاه به صورت پروتئین، اسید‌های نوکلئیک، کلروفیل، آنزیم‌ها و هورمون‌ها شرکت دارد. نیتروژن موجود در این کود، منجر به افزایش رشد سبزینه‌ای، رشد و نمو و توسعه متعادل اندام‌ها، افزایش تولید پروتئین‌های گیاهی، افزایش تولید میوه و دانه، تیره رنگ شدن برگ‌ها به سبب افزایش کلروفیل می‌شود.

فسفر بعد از نیتروژن مهمترین عنصر غذایی ضروری و پرمصرف مورد نیاز گیاه بوده و مهمترین نقش آن در فرآیند تولید و انتقال انرژی است . فسفر به عنوان یک عنصر ساختمانی در ساخت اسیدهای نوکلئیک نقش دارد و و این اسیدها ناقل اطلاعات ژنتیکی در گیاه می‌باشند.فسفر موجود در این کود، به همراه سایر عناصر در ساختمان دانه‌ی گرده شرکت دارد.

فسفر مهمترین عنصر در تولید محصول می‌باشد و در تشکیل گل و دانه بندی اهمیت زیادی داشته و همچنین بر تولید اندام‌های زایشی اثر افزایشی دارد. پتاسیم در ساختمان گیاه وجود ندارد و حضورش در ساختن بعضی اسید آمینه‌ها ضروری است.

پتاسیم موجود در این کود، درسنتز و انتقال کربوهیدرات‌ها و به طور کلی مصرف دی اکسید کربن مؤثر بوده و برای تشکیل دیواره سلول ضروری است. جذب آب و تعادل جذب عناصر، به پتاسیم نیاز دارد. همچنین، سبب بالا بردن کیفیت، محصول، راندمان فتوسنتز و مقاومت گیاه در برابر آفات، بیماریها و تنش‌های محیطی می‌شود.

کود سوپر خضراء

دستیابی به عملکرد مناسب و محصولی با کیفیت، نیازمند تأمین نیاز گیاه به همه‌ی عناصر غذایی پر مصرف و کم مصرف است. تولید محصول علاوه بر وابستگی مستقیم به یک عنصر، به برهمکنش میان عناصر نیز بستگی دارد زیرا وجود یا عدم وجود یک عنصر می‌تواند جذب عنصری دیگر را تسهیل و یا از آن جلوگیری کند و یا در صورت کمبود، با ایجاد اختلال در فرایند‌های رشدی گیاه،  نقش سایر عناصر را در گیاه کم رنگ کند. بنابراین ایجاد تعادل از لحاظ کوددهی و تغذیه در گیاه، بخصوص گندم و جو، نیازمند برنامه‌ریزی و اطلاعات دقیق می‌باشد و مسیری در جهت دستیابی به عملکرد مطلوب است.

کود سوپر خضراء با داشتن ترکیبی مناسب از ۱۲عنصر مورد نیاز گیاه و با قابلیت مصرف به صورت کود آبیاری و محلول پاشی در مرحله‌ی طویل شدن ساقه و مراحل اولیه‌ی تشکیل سنبله باعث: افزایش میزان کلروفیل برگ و بهبود کارایی فتوسنتز، افزایش انتقال کربوهیدراتها و پروتئین از برگ و ساقه به دانه، افزایش تعداد خوشه، افزایش میزان پرشدگی دانه در هر خوشه، افزایش راندمان استفاده از آب و مقاومت به تنش خشکی، افزایش مقاومت به بیماریها و آفات، افزایش استحکام ساقه و کاهش ورس می‌شود.

در نهایت کاربرد کود سوپر هم منجر به افزایش تولید در واحد سطح (افزایش عملکرد دانه، افزایش وزن هزار دانه و افزایش کاه و کلش) و هم باعث افزایش کیفیت محصول (افزایش مقدار پروتئین دانه، غنی سازی گندم و تولید بذر با قدرت جوانه زنی و رشد بیشتر در کشت بعد) می‌شود.

کود کلات میکرو کامل خضراء

در ایران به دلیل آهکی بودن خاک‌ها و pH بالا، پایین بودن درصد مواد آلی، وجود یون‌های بی کربنات در آبهای آبیاری، حلالیت کم عناصر ریز مغذی در خاک‌های قلیایی و مصرف بیش از حد کودهای فسفاته (حدود دو برابر استاندارد جهانی) کمبود عناصر کم مصرف (ریز مغذی) به ویژه عناصر آهن، منگنز، روی، بور، مس و مولیبدن در اغلب مزارع و باغات عمومیت دارد. به دلیل وجود این کمبودها، متوسط عملکرد محصولات کشاورزی عموماً پایین بوده و لطمات اقتصادی زیادی از این کمبودها متوجه کشور شده است.

کود کلات میکرو کامل خضراء با داشتن ترکیبی متعادل از عناصر کم مصرف (ریز مغذی) و با قابلیت مصرف به صورت کود آبیاری و محلول پاشی، دارای تأثیراتی به شرح ذیل می باشد:

  1. افزایش تولید در واحد سطح.
  2.  بهبود کیفیت محصولات مانند افزایش مقدار پروتئین دانه‌ی گندم، افزایش طول انبارداری پیاز و سیب زمینی، افزایش مقدار اسکوربیک اسید و آب پرتقال، بهبود رنگ، طعم، عطر زعفران.
  3. تولید بذرهایی با قدرت جوانه زنی و رشد رویشی بیشتر در کشت بعد.
  4. کاهش غلظت آلاینده‌هایی نظیر نیترات و کادمیم در قسمت‌های خوراکی محصولات کشاورزی.

افزایش سطح فتوسنتز، غلظت کلروفیل و دیگر رنگیزه‌های گیاهی نظیر کاروتن و گزانتوفیل را افزایش می‌دهد و به دنبال آن نه تنها باعث بهبود رشد جوانه‌های انتهایی و افزایش تعداد جوانه‌های برگ و گل، گرده افشانی و تشکیل میوه می‌شود، بلکه از ریزش گل‌ها و میوه‌ها تا حد زیادی جلوگیری بعمل می‌آورد و  در ضمن تا حدی پدیده‌ی سال‌آوری را کنترل نموده و مقاومت درخت را به تنش سرما افزایش می‌دهد.

کود کلاته میکرو کامل