مقابله با تنش ها

مقابله با تنش ها

مقابله با تنش ها

 • کود سوپر خضراء : 2 کیلوگرم
 • کود کلات سیلیسیم خضراء : 2 کیلوگرم
 • کود کلات میکرو کامل : 2 کیلوگرم
 • کود پتاسیم خضراء : 2 کیلوگرم
 • کود کلات اهن خضراء : 2 کیلوگرم

 

مقدار فوق برای محلولپاشی 1 هکتار باغ کافی است.

تنش های محیطی از جمله نوسانات شدید یا بی موقع دمایی، خشکی، شوری یا نوسانات PH خاک و … خسارات جبران ناپذیری بر محصولات کشاورزی در پی دارد. این تنش ها از کنترل کشاورز خارج است و تنها با راهکارهایی می توان از این خسارات پیشگیری کرد یا در صورت بروز آن تا حدی جبران نمود. با تأمین همه عناصر ضروری و مفید گیاه به طور مستمر، گیاهانی قوی تولید می شود که مقاومت بالایی در برابر این تنش ها دارند. عناصر ریز مغذی، پتاسیم و سیلیسیم با تنظیم متابولیسم سلولی و تقویت سیستم ایمنی در زمان بروز تنش گیاه را حفظ می کنند، این عناصر پس از بروز خسارت ناشی از تنش نیز در بازگشت گیاه به سلامتی و شادابی اولیه کاربرد دارند.

کودهای توصیه شده برای مقابله با تنش ها در باغات، مزارع و گلخانه ها:

 • کود سوپر خضراء
 • کود کلات سیلیسیم خضراء
 • کود کلات میکرو کامل
 • کود پتاسیم خضراء
 • کود کلات اهن خضراء

برای مقابله با انواع تنش ها می توانید از دستور مصرف زیر استفاده نمایید:

 • تنش سرما: برای پیشگیری از خسارات ناشی این تنش، یکی از محلولپاشی های زیر پیشنهاد میشود:
 • کود کلات سوپر خضراء (2 در 1000)
 • کود کلات پتاسیم خضراء (2 در 1000)
 • تنش گرما، شوری، کم آبی و تنش های مکانیکی: برای پیشگیری از خسارات ناشی از این تنش، یکی از محلولپاشی های زیر پیشنهاد میشود:
 • کود کلات سیلیسیم خضراء (2 در 1000)
 • کود کلات میکرو کامل خضراء (2 در 1000)
 • کود کلات آهن خضراء (2 در 1000)
 • بهترین محلولپاشی خضراء : کود کلات سیلیسیم (2 در 1000) + کود کلات میکرو کامل (2 در 1000)
 • دستور عمومی برای افزایش مقاومت گیاهان زراعی، باغی و گلخانه ای در برابر انواع تنش ها:
 • کود کلات میکرو کامل خضراء (2 در 1000) + کود کلات سیلیسیم خضراء (2 در 1000) + کود کلات پتاسیم خضراء (1/5 در 1000)