بذرمال

بذرمال

بذرمال

  • کود کلات میکرو کامل خضراء : 1 کیلوگرم
  • کود کلات روی خضراء : 1 کیلوگرم

 

پکیچ بذرمال خضراء برای بذرمال کردن 3 تن بذر کافی است.

بذرمال کردن یعنی آغشته نمودن بذر قبل از کاشت با ترکیب یا ترکیباتی که باعث افزایش قدرت جوانه زنی بذر، افزایش حجم ریشه، استقرار بهتر و مناسب گیاهچه شود.

کودهای توصیه شده برای بذرمال انواع بذور (یکی از کودهای زیر استفاده شود):

کود کلات میکرو کامل خضراء

کود کلات روی خضراء
300 گرم به ازای هر تن بذر

300 گرم به ازای هر تن بذر

روش های بذرمال

  1. هم زمان با بوجاری کردن بذر در صورت اختلاط با سموم
  2. مخلوط کردن بذر و بذرمال در یک میکسر: بستگی به میزان ظرفیت میکسر بذر در آن ریخته و مقدار لازم بذرمال را با مقدار کافی آب رقیق نموده و در حالی که میکسر در حال چرخش است به میکسر اضافه می کنیم و خوب هم میزنیم تا بذور بطور یکنواخت آغشته شوند.
  3. مقدار معینی از بذر را روی پلاستیک روی زمین پهن کرده و مقدار لازم بذر مال را با مقدار کافی آب رقیق کرده و به وسیله سمپاش بر روی بذر اسپری کرده و همزمان با پارو و یا وسیله مشابه خوب هم میزنیم تا به صورت یکنواخت به بذر مال آغشته شوند.