دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای محصولات باغی

دستور مصرف کوددهی برای محصولات باغی

برای مصرف کننده از لحاظ هزینه اختصاص داده شده به خرید کود در باغات، دستور مصرف کودهای کلاته خضراء در 3 دسته “اولیه”، “میانی”و “تخصصی”رده بندی میشونددر هر سه نوع رده بندی، دستور مصرف ارائه شده به شکل مکمل است و باید کودهای پایه (اوره، سولفات پتاسیم و سوپر فسفات تریپل و کودهای حیوانی و…) طبق آنالیز خاک و نیاز باغ تأمین گردد. در “رده بندی اولیه”، جهت صرف کمترین هزینه، حداقل تعداد و مقدار کود مورد نیاز گیاه لحاظ شده است. در “رده بندی میانی”، جهت بهره وری بالاتر، تعداد و مقدار کودهای بیشتری (با در نظر گرفتن هزینه) مد نظر قرار داده شده است. در “رده بندی تخصصی”، یک دستور مصرف کامل با توجه به جمیع نیازهای فیزیولوژیک و لحاظ کردن کمبودهای احتمالی گیاه مد نظر قرار داده شده است.

نکات مهم:

  • بدیهی است که در مقایسه استفاده بین سه رده، میزان افزایش عملکرد و نیز سودآوری “رده تخصصی” از همه بیشتر و “رده میانی” و “رده اولیه” به ترتیب بعد از آن میباشند.
  • در صورت مصرف صحیح، ما تضمین می‌کنیم که هر میزان برای خرید کودهای کلاته خضراء هزینه نمایید، حداقل 2 برابر هزینه صرف شده، محصول بیشتر برداشت خواهید کرد. بنابراین تهیه و استفاده از این محصول برای شما به منزله یک سرمایه گذاری سودآور و پر منفعت است.
  • استثنائاً در خصوص نهال، “رده اولیه” و “رده میانی” این دستور با جدول زیر متفاوت است. جهت ملاحظه سه رده دستور مصرف نهال، روی آیکون مربوط به آن در پایین همین صفحه کلیک کنید.
  • در خصوص مصرف کودهای کلاته خضراء به روش محلولپاشی در باغات، اساس محلولپاشی بر غلظت است. به این معنا که اگر مقدار مصرفی برای یک کود، 2 در 1000 ذکر شده یعنی در هر 1000 لیتر آب باید 2 کیلوگرم کود حل شده و محلولپاشی شود.
رده اولیه
  • مرحله اول) محلولپاشی در مرحله تورم جوانه با کود کلات میکرو کامل (2 در 1000)
  • مرحله دوم ) محلولپاشی در مرحله تشکیل و فرم گیری میوه (فندقی شدن) با کود 36-12-12 (2 در 1000) به همراه کود کلات میکرو (2 در 1000)
رده میانی
مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرفطریقه مصرف
1تورم جوانه (فروت ست 1)کود کلات میکرو کامل2 در 1000محلول پاشی
2تشکیل و فرم­گیری میوهکود  NPK 12-12-362 در 1000محلول پاشی
کود کلات میکروکامل2 در 1000
3درشت شدن میوه و رنگ گیریکود سوپر2 در 1000محلول پاشی
420 تا 30 روز  قبل از برداشتکود کلات کلسیم2 در 1000محلول پاشی
5پس از برداشت (فروت ست 2)کود فروت ست2 در 1000محلول پاشی
رده تخصصی                جهت ملاحظه دستور مصرف تخصصی بسته به نوع محصول خود، روی آیکون مورد نظر  کلیک کرده و جدول دستور مصرف تخصصی را ملاحظه فرمایید.
درخت میوه(عمومی)
انار
پسته
مرکبات(عمومی)
کیوی
زیتون
نهال
خرما
انگور
هلو، شلیل، آلو و زردآلو
موز
چای
گردو
بادام
سیب، گلابی و به
فندق
آلبالو و گیلاس
گل محمدی