بذرمال

بذر مال کردن یعنی آغشته نمودن بذر قبل از کاشت با ترکیب یا ترکیباتی که باعث افزایش قدرت جوانه زنی بذر، افزایش حجم ریشه، استقرار بهتر و مناسب گیاهچه شود.

روش های بذر مال:‎
  1. هم زمان با بوجاری کردن بذر در صورت اختلاط با سموم
  2. مخلوط کردن بذر و بذرمال در یک میکسر: بستگی به میزان ظرفیت میکسر بذر در آن ریخته و مقدار لازم بذرمال را با مقدار کافی آب رقیق نموده و در حالی که میکسر در حال چرخش است به میکسر اضافه می کنیم و خوب هم میزنیم تا بذور بطور یکنواخت آغشته شوند.
  3. مقدار معینی از بذر را روی پلاستیک روی زمین پهن کرده و مقدار لازم بذر مال را با مقدار کافی آب رقیق کرده و به وسیله سمپاش بر روی بذر اسپری کرده و همزمان با پارو و یا وسیله مشابه خوب هم میزنیم تا به صورت یکنواخت به بذر مال آغشته شوند.
بذر مال کود کلات میکرو کامل و کود کلات روی خضراء:

“بذر مال نمودن بذور با کود کلات میکرو کامل و کود کلات روی خضراء باعث افزایش قدرت جوانه زنی بذر، افزایش سرعت سنتز پروتئین، افزایش حجم ریشه و  پنجه زنی در غلات، تنظیم و افزایش قدرت فتوتروپیسم بذر، استقرار بهتر و مناسب گیاهچه، افزایش مقاومت به تنش های محیطی (خشکی، سرمازدگی و…) و آفات و بیماری ها می‌شود.”

لازم به ذکر است کود کلات میکرو کامل، بهتر از کود کلات روی شاخصه های جوانه زنی بذور را بهبود میبخشد.

نحوه بذرمال کود کلات میکرو کامل و کود روی خضراء