کود کلات سیلیسیم خضراء

کود کلات سیلیسیم خضراء

کود کلات سیلیسیم خضراء

کود کلات پیشرفته سیلیسیم خضراء بر اساس فناوری کلات های پیشرفته (متعلق به شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق) تولید شده و مانند همگی محصولات تولید شده بر اساس این فناوری دارای ویژگی متابولیسم اپتیمایزری (متعادل کننده سوخت و ساز) می باشد. این کود، محتوی عنصر سیلیسیم در شکل کلاته و کاملاً قابل حل در آب بوده و به دلیل فناوری به کار رفته در ساخت آن، جذب آن در مقایسه با بهترین کودهای محتوی عنصر سیلیسیم در بازار (ترکیبات شیمیایی از قبیل سیلیکات پتاسیم و همچنین ترکیبات مخلوط با آمینو اسیدها)  بهتر و مؤثرتر است. کود کلات پیشرفته سیلیسیم خضراء در واقع یک کود سم است، به این معنا که در عین داشتن نقش تغذیه ای برای گیاه، موجب افزایش مقاومت در برابر عوامل بیماریزا (انواع قارچها، ویروسها و باکتریها) و انواع آفات (نماتدها، پسیل، کرم ساقه خوار و …) میشود که نتیجه آن جلوگیری از افت کیفیت و کمیت محصول و حتی افزایش  عملکرد است. استفاده از این کود موجب افزایش مقاومت گیاه در برابر تنشهای محیطی (گرما و سرما، تغییرات شوری و یا pH خاک و …) میگردد. کود کلات پیشرفته سیلیسیم خضراء در خاکـهای اسیدی تا قلیایی از  pH های 3 تا 11 پایـدار و قـابـل جذب بـرای گیـاه است.

ترکیب

 ۶% سیلیسیم

فواید مصرف

  • افزایش مقاومت گیاه در برابر آفات (پسیل پسته، نماتد، کرم ساقه خوار و …) و عوامل بیماری زا و نیز تنشهای محیطی
  • تقویت دیواره سلولی
  • افزایش عملکرد و کیفیت محصول

برای دریافت مشاوره رایگان و عضویت در گروه تلگرامی مشاوره تخصصی زراعت و باغبانی، اطلاعات خود را وارد کنید.

شرايط مصرف (روش، زمان، مقدار)

قابل مصرف از طریق محلول پاشی ( ۲  سی سی در لیتر یا ۲ در ۱۰۰۰) و مصرف خاکی ( ۵ لیتر در هکتار)  

غلات

در زمان ظهور خوشه

باغات

در زمان تشکیل و فرم گیری میوه

قابليت اختلاط با ساير کودها،سموم وآفت کشها: اختلاط این کود در روش محلولپاشی با کودهای مسی و کلسیمی و نیز سموم حاوی مس مجاز نمی باشد.