دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای غلات دیم (گندم، جو، یولاف، چاودار، تریتیکاله)

"رده اولیه"
محلولپاشی کود کلات میکرو کامل (2 در 1000) در اواخر ساقه رفتن 
 
"رده میانی"
مرحله اول) محلولپاشی کود کلات سوپر (2 در 1000) در اواخر ساقه رفتن 
مرحله دوم) محلولپاشی کود کلات میکرو کامل (2 در 1000) در پنجه زنی 
 
"رده تخصصی"
به جدول زیر مراجعه فرمایید.
 
مرحله زمان مصرف کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 قبل از کاشت (بذرمال) کود کلات میکرو کامل یا کود کلات روی 200 گرم به ازای هر250 کیلوگرم بذر آغشته نمودن بذور با محلول رقیق شده ی کود
2 پنجه زنی

کود کلاته NPK 20-20-20

کود کلات میکرو کامل

2 در هزار محلول پاشی
1 در هزار
3 ساقه دهی کود کلات سوپر 2-3 در هزار محلول پاشی
4 خوشه دهی کود کلات سوپر 2-3 در هزار محلول پاشی

مواردی که با رنگ  سبز مشخص شده اند، میبایست در یک نوبت(باهم) استفاده شوند.

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123

 

2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh