دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای غلات دیم (گندم، جو، یولاف، چاودار، تریتیکاله)

مرحله زمان مصرف کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 قبل از کاشت (بذرمال) کود کلات روی 200 گرم به ازای هر250 کیلوگرم بذر آغشته نمودن بذور با محلول رقیق شده ی کود
2 پنجه زنی

کود کلات NPK 20-20-20

کود کلات میکرو کامل

2 در هزار محلول پاشی
1 در هزار
3 ساقه دهی کود کلاته مخصوص غلات 2-3 در هزار محلول پاشی
4 خوشه دهی کود کلاته مخصوص غلات 2-3 در هزار محلول پاشی

مواردی که با رنگ  سبز مشخص شده اند، میبایست در یک نوبت(باهم) استفاده شوند.

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh