صفحه اصلي > دستاوردها > مقالات ارائه شده > بررسی کاربرد محلول پاشی و چالکود کلاته آهن بر سیب گلاب 

بررسي کاربرد محلولپاشي و چالکود نانوکود آلي‌کلاته آهن بر عملکرد سیب گلاب (Malus domesticaBorkh)

خلج، حمیده1، لبافی حسین آبادی، محمدرضا1، نظران، محمدحسن2، شیبانی، کاوه3، رزازی، عارفه4

1دانشجوی دکتری اکوولوژی گیاهان زراعی-پردیس ابوریحان-دانشگاه تهران، 2مخترع نانوکود آلی کلاته آهن خضراء- مدیرعامل شرکت صدور احرار شرق، 3فارق التحصیل رشته زراعت- پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران، 4فارق التحصیل کارشناسی ارشد رشته زراعت- دانشگاه صنعتی اصفهان


 چکيده:

به منظور بررسي اثر نانوکود آلي کلاته آهن خضراء بر عملکرد سيب گلاب، آزمايشي به صورت اسپليت پلات در قالب طرح بلوک در 3 تکرار انجام شد. فاکتور اصلي در دو سطح شاهد (عدم محلولپاشي) و محلولپاشي 1 در هزار نانوکلات آهن و فاکتور هاي فرعي چالکود خضراء در 4 سطح: 0 (شاهد بدون کوددهي)، 120، 160 و 200 گرم براي هر درخت بود. اثر محلولپاشي نانو کلات مذکور بر هيچکدام از صفات مورد بررسي معني دار نبود. اثر افزايش ميزان  نانو کلات آهن خضراء به صورت چالکود بر عملکرد و تعداد سيب روندي افزايشي ولي در مقدار آهن برگ از روندي کاهشي برخوردار بود. برآورد سود آوري مصرف نانوکودآلی کلاته آهنخضراء بر روي سيب گلاب حدود 450 درصد برآورد شد که تفاوت معني داري را نسبت به شاهد نشان داد.

کلمات کليدي: سيب گلاب، نانوکودآلی کلاته آهن، سودآوري

 

 

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh