صفحه اصلي > دستاوردها > مقالات ارائه شده > بررسی اثر آهن خضراء بر عملکرد برنج رقم شیرودی 

بررسی اثر نانو کود کلاته آهن خضراء بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (رقم شیرودی)

نسیم بقایی1،  نرگس کشاورز2 و محمد حسن نظران3

1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشگاه شاهد و کارشناس تحقیقات شرکت صدور احرار شرق، 2دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشگاه بوعلی سینا، 3مخترع نانو کود کلاته آهن  و مدیر عامل شرکت صدور احرار شرق

چکیده:

به منظور بررسی اثر نانو کود کلاته آهن بر عملکرد برنج رقم شیرودی پر محصول آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال 1389 در شهرستان جویبار، استان مازندران انجام شد. در این بررسی 6 تیمار به صورت محلول­پاشی یک در هزار در مراحل مختلف رشد برنج در یک، دو و سه مرحله انجام شد.

تیمارهای یک مرحله محلول­پاشی شامل: اوایل پنجه زنی(A1)، اواخر ساقه رفتن(A2)، تیمارهای دو مرحله­ای شامل: محلول­پاشی در اویل پنجه زنی و مرحله دوم اواخر ساقه رفتن(A3)، تیمار محلول­پاشی اوایل پنجه زنی و مرحله دوم اواخر خوشه دهی(A4)، تیمار سه مرحله ای شامل مرحله اول اوایل پنجه زنی و مرحله دوم اواخر ساقه رفتن و مرحله سوم اواخر خوشه دهی(A5)، تیمار شاهد عدم محلول­پاشی(A0) در نظر گرفته شد. صفات ارتفاع بوته، تعداد خوشه در بوته، تعداد دانه در خوشه، طول خوشه، وزن خشک، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و همچنین صفات کیفی شامل خصوصیات پخت و عمل آوری، میزان کلسیم، آهن، روی دانه اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد که تیمارهای اعمال شده بر تمامی صفات بجز وزن هزار دانه اثر معنی داری داشته است. تیمار (A5) باعث افزایش عملکرد کمی به میزان 11 درصد در دانه برنج گردیده و همچنین کیفیت برنج از نظر عطر و پخت از متوسط به خوب بهبود یافته است. میزان عناصر آهن، روی و کلسیم در این تیمار به ترتیب 25/31 درصد، 5/28 درصد و 50 درصد نسبت به شاهد افزایش نشان داد. تعداد خوشه در بوته، تعداد دانه در خوشه و طول خوشه در تیمار A3 و A5 بیشترین میزان را داشته­اند. همچنین صفات ارتفاع بوته و وزن خشک برای تیمار A1 و A5 بالاترین مقدار را به خود اختصاص دادند.

کلمات کلیدی: برنج، کلات آهن، نانو کود، نانو تکنولوژی، عملکرد

 

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh