نانو کود کلات بور خضراء
 
 کود کلات بور خضراء

مشخصات:

 • این کود، حاوی 9 درصد بور کلات شده است.
 • کود کلات بور خضراء بر اساس فناوری کلاتهای پیشرفته ساخته شده است.
   

تأثیرات اصلی:

 • افزایش انتقال مواد فتوسنتزی به محل مصرف
 • جلوگیری از ریزش میوه و افزایش تشکیل میوه

دستور مصرف:

 • محلول پاشی 2 در هزار
 • مصرف خاکی 2 تا 6 کیلوگرم در هکتار

باغبانی:

مرکبات، کیوی، زیتون و درختان میوه هسته دار:

 • مرحله اول:  قبل از گلدهی
 • مرحله دوم:  بعد از برداشت

سایر درختان:

 • مرحله اول:  قبل از گلدهی
 • مرحله دوم:  در زمان تشکیل میوه
 • مرحله سوم:  بعد از برداشت

زراعت:

چغندر قند: 

 • مرحله اول: 6-4 برگی شدن
 • مرحله دوم: تکرار 1 ماه بعد

پنبه:

 • مرحله اول 7-5 برگی شدن
 • مرحله دوم قبل از گلدهی

سایر محصولات زراعی:

 • مرحله اول: قبل از گلدهی
 • مرحله دوم: قبل از رسیدن دانه

سبزیجات و صیفی جات:

 •  مرحله اول:  4 برگی
 • مرحله دوم:  قبل از گلدهی

گیاهان زینتی:

 • مرحله اول:  قبل از گلدهی
 • مرحله دوم:  تکرار در صورت مشاهده علائم کمبود

توصیه ویژه:

 • این  کود صرفاً با تجویز کارشناس و در مواردی که علائم کمبود عنصر بور در گیاه مشاهده می شود، استفاده گردد.
 • این کود با ترکیبات روغنی قابل اختلاط نمی باشد.
 • از اختلاط کود با سموم حاوی مس و گوگرد اجتناب شود.

تذکر: از آنجا که فاصله ی میان حد مسمومیت و کمبود بور بسیار نزدیک است، از مصرف کودهای حاوی عنصر بور، در مواردی که غلظت بور در آب آبیاری یا خاک بالا می باشد، باید اجتناب نمود.

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh