صفحه اصلي > راهنمای استفاده > دستور مصرف > محصولات باغی > دستور مصرف برای مرکبات 

دستور مصرف نانو کودهای کلاته خضراء برای مرکبات

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1

زمستان

( قبل ازبیدار شدن و گلدهی)

نانو کود کلات میکرو کامل

نانو کود کلات منیزیم

نانو کود کلاته 20-20-20 NPK

نانو کود کلات نیتروژن

80-150 گرم برای هر درخت بارده چالکود
10-50 گرم برای هر درخت
10-15 گرم به ازای هر سال سن درخت
20-200 سی سی برای هر درخت (بر حسب سن)
2 گل القایی

نانو کود کلات میکروکامل

نانو کود کلات روی

1 در هزار محلول پاشی
1.5 در هزار
3 پس از مرحله سوم ریزش گل ها نانو کود کلات کلسیم 2-3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
4 فندقی شدن میوه نانو کود کلات میکروکامل 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
1.5 در هزار محلول پاشی
نانو کود کلاته 20-20-20 NPK 2-3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
5 درشت شدن و رنگ گیری میوه نانو کود کلات پتاسیم 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
نانو کود کلات کلسیم 1 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
6 پس از برداشت

نانو کود کلات روی

نانو کود کلات بور

نانو کود کلات نیتروژن

1 در هزار محلول پاشی
1 در هزار
2 در هزار

نکات:

  1. مقدار کود های توصیه شده در مرحله ی چالکود برحسب سن درخت و برای درختان 8 تا 20 ساله میباشد . در درختان با سن بالای 20 سال ، مقدار مصرف نانو کودهای کلاته خضراء، معادل درختان 20 ساله می باشد.
  2. در درختان با کمتر از 8 سال سن ، مقدار نانو کود کلات میکرو کامل در مرحله چالکود معادل 10  گرم به ازای هر سال سن درخت می باشد.
  3. در مرحله 1: در مورد مرکبات جنوب ، چالکود نانو کود کلات منیزیم انجام نشود و به جای آن 50- 20 گرم نانو کود کلات منگنز خضراء، برای هر درخت بارده (در مرحله ی چالکود) استفاده شود.
  4. در مرحله 6: در مناطقی که آب آبیاری و یا خاک شور می باشد و هم چنین در مناطقی که مقدار بور در آب و خاک بیش از حد نرمال می باشد ، از مصرف نانو کود کلات بور اجتناب شود و به جای آن از نانو کود کلات میکرو کامل به همان مقدار استفاده گردد. (مناطقی همچون جیرفت و جهرم )
  5. در مناطقی که احتمال سرمازدگی زودهنگام در مرحله ی پس از برداشت وجود دارد ، توصیه می شود به منظور مقاوم سازی درختان مرکبات به جای نانو کود کلات نیتروژن از نانو کود کلات پتاسیم به میزان 1 در هزار استفاده می شود .

توجه: به طور کلی در هنگام کود دهی اختلاط نانو کود کلات کلسیم با سایر کودها توصیه نمیگردد.

در هر مرحله، مواردی که با رنگ  سبز مشخص شده اند می‌بایست در یک نوبت(باهم) استفاده شوند.

دانلود فایل دستور مصرف

 

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh