ثبت اختراع در اروپا:

 شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق در سال 2014 موفق شده است فناوری‌های Chelating

وNano chelating را تحت عنوان Chelate Compounds دراداره ثبت اختراعات اتحادیه اروپا به ثبت رساند.

ثبت شرکت صدور احرار شرق در اداره ثبت اختراعات اتحادیه اروپا سال 2014

 


ثبت اختراع در آمریکا:

 شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق در سال 2012 موفق شده است فناوری‌های Chelating

وNano chelating را تحت عنوان Chelate Compounds دراداره ثبت اختراعات ایالات متحده آمریکا به ثبت رساند.

ثبت شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق در اداره ثبت اختراعات ایالات متحده آمریکا

 


ثبت اختراع در استرالیا:

 شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق در سال 2006 موفق شده است فناوری‌های Chelating

وNano chelating را تحت عنوان Chelate Compounds دراداره ثبت اختراعات استرالیا به ثبت رساند.

ثبت شرکت صدور احرار شرق در اداره ثبت اختراع استرالیا سال 2006

 

 

ایمیل:
تلفن :

Sales[at]khazra.ir

021-91200201

 
2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved. Sodour Ahrar Shargh