صفحه اصلي > راهنمای استفاده > توصیه های هواشناسی 

توصيه هاي هواشناسي کشاورزي (از تاريخ 1400/03/23 لغایت 1400/03/26)

استان هاي آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و همدان:

 • تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی های سرد آبی
 • آبیاری در ساعات خنک بویژه  شب ها و صبح ها
 • کود دهي و خاك دهي پاي بوته مزارع سیب زمیني در مناطق همدان، بهار و رزن و کبودراهنگ
 • تغذیه با ریز مغذی ها آبیاری دقیق و به موقع سیر
 • تنظیمدورآبیاريگردو  براساس شرایط رطوبتیودمایخاك در ساعات خنک روز  و رديابيكرمخراطدرباغاتگردو
 • احتیاطدرانجامعملیاتسمپاشيومحلولپاشيبهدلیلوزشبادبهخصوصدرساعاتپايانيروز
 • با توجه به عدم وجود بارش های موثر، زارعین و باغداران اقدام نسبت به تنظیمدورآبیاريبراساس شرایط رطوبتیودمایخاك در ساعات خنک روز
 • كنترل دما، رطوبت و تهوبه مناسب در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمايي روز و شب
 • مبارزهباشپشکواويدرباغاتسیب
 • مبارزه با سفیدك سطحي در مزارع چغندرقند و نیز درتاكستان ها
 • آبیاري بهنگام و تنظیم دور آبیاري در مزارع گندم آبي و آبیاري تكمیلي در مزارع گندم ديم.

 

استان هاي گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی:

 • کاهش میزان غذادهی و تراکم ماهیان
 • غذادهی بر طبق جدول روزانه و متناسب با دمای آب
 • کودپاشی سرک و وجین مزارع برنج
 • مدیریت بهینه مصرف آب و تنظیم ارتفاع آب در مزارع شالیزاري
 • مدیریت بهینه سطح زیر کشت محصولات بهاره با توجه به پیش‌بینی کاهش بارش در سال زراعی جاری
 • برداشت گندم و جو
 • کاشت سویا، ذرت، آفتابگردان و سایر گیاهان علوفه‌ای    
 • پناه گرفتن در مکان های ایمن بویژه در زمانهای وقوع رعد و برق
 • انتقال دام به مراتع با هماهنگی با هماهنگی و توجه به توصیه های ادارات منابع طبیعی  باتوجه به شرایط جوی و پرهیز از عوامل تخریب آن
 • استفاده درست و بهینه از کودهای توصیه شده و مصرف کودهای سرک اوره و پتاس در مرحله وجین
 • اقدام به رعایت دمای 25 درجه سانتی گراد و رطوبت 70 درصد در زمان تنیدن پیله لاروها
 • اقدام به آماده سازی ابزار و لوازم تنیدن پیله و در صورت استفاده از گیاهان محلی، نیمه خشک نمودن آن در زیر آفتاب
 • حذف علف های هرز یکساله و چندساله از باغات چای
 • محافظت دام ها توسط دامداران از برخورد صاعقه.
 • تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها.
 • اجتناب از تراکم بیش ازحد گله با توجه به افزایش عوامل بیماریزا و آلودگی ها.              

 

استان های کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، چهارمحال بختیاری و مرکزی:

 • برنامه‏ ریزی و مدیریت کشاورزان جهت کشت محصولات بهاره (نوع محصول و سطح زیرکشت) با توجه به محدودیت منابع آب.
 • تسریع و تعجیل در کشت محصولات بهاره باقیمانده(سیب زمینی، ذرت و ...)
 •  پایش و کنترل کرم طوقه‏ بُر محصولات بهاره (چغندرقند و لوبیا)
 •   نصب تله‏ های فرمونی در باغات گردو جهت کنترل کرم خراط گردو.
 •  تنظیم دورآبیاری درختان با توجه به نیاز درخت و محدودیت منابع آبی منطقه.
 • مبارزه با کرم سرشاخه‏ خوار هلو.
 • پایش و مبارزه با کرم خوشه خوار انگور.
 • حفاظت از کندوهای زنبور عسل در برابر تابش مستقیم نورآفتاب و گرمای هوا و وزش باد و گرد و خاک.
 • تنظیم جیره غذایی و هوادهی آب استخرهای پرورش ماهی با توجه به افزایش دما
 • رعایت بهداشت باغ، جمع آوری میوه های آلوده به زنبور مغزخوار و از بین بردن آن ها.
 • تنظیم و کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب گلخانه ها و پرورش قارچ با توجه به افزایش دما.
 • مبارزه با بیماری لکه آجری بادام.
 • مبارزه با کنه و شته در درختان هسته دار و دانه دار.
 • مبارزه مکانیکی با علف های هرز مزارع چغندرقند بهاره
 • مبارزه با کرم های طوقه بر در مزارع ذرت در صورت مشاهده
 • جهت مقابله با خسارت ناشی از پروانه مینوز گوجه فرنگی در مزارع سیب زمینی ،بادمجان و گوجه فرنگی تصب تله های مناسب در اینگونه مزارع 

 

استان خوزستان، هرمزگان و بوشهر:

 • تسریع در برداشت بادمجان،گوجه ، فلفل و سایر محصولات سبزی و صیفی با توجه به ماندگاری هوای گرم و وزش باد
 • تهویه مناسب گلخانه ها و مرغداری ها و دامداری ها با توجه به ماندگاری هوای گرم
 • تسریع در جمع آوری کاه و کلش های فله و بسته بندی و شخم یا دیسک کردن زمین های زراعی
 • با توجه به پیش بینی وزش بادهای گرم، به منظور جلوگیری از بیماری لکه مستطیلی خرما ، آبیاری نخیلات در ساعات اولیه صبح
 • غذادهی مزارع پرورش میگو در ساعات خنک و یا در طول شب و در نقاط عمیق
 • خودداری از چرای دامها در ارتفاعات و حاشیه رودخانه های فصلی به دلیل فعالیت سامانه مونسونی
 • حفاظت از کندوها در برابر تابش مستقیم نور خورشید به وسیله ایجاد سایبان
 • ادامه برداشت مزارع گندم
 • ادامه برداشت (چاپر) ذرت علوفه ای بهار و چغندر قند
 • آمادگی و برنامه ریزی جهت کشت تابستانه (برنج و ذرت )
 • اقدام به چالکود در باغات
 • شخم و دیسک سطحی باغات به منظور مبارزه با علفهای هرز و به هم زدن پناهگاه آفات
 • کنترل و تنظیم دمای و رطوبت سردخانه ها و انبار مرکبات و محصولاتی نظیر(سیب زمینی و پیاز و گوجه فرنگی)
 • تنظیم دورآبیاری درختان با توجه به نیاز درخت و محدودیت منابع آبی منطقه. 

 

استان هاي اصفهان، یزد، فارس، قم، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد:

 • احتیاط در انجام عملیات سم پاشی علیه آفت کنه درختان انجیر.
 • تسریع در عملیات کشت محصولات بهاره.
 • تسریع در کاشت به موقع پنبه.
 • استفاده از قیم در باغات جدید الاحداث.
 • با افزایش دما احتمال طغیان کنه در باغ ها افزایش می یابد لذا در حد امکان با روش های ممکن مثل آبپاشی در ساعات خنک روز به خنک کردن باغ اقدام شود
 • جهت کنترل آفت مگس مدیترانه ای که در بخش هایی از استان ردیابی شده است، اقدام  به برداشت سریع میوه های آفت زده زردآلو، هلو و گوجه سبز
 • احتیاط در سم پاشی و مراقبت از زنبورهای عسل.
 • احتیاطدرانجامعملیاتمحلولپاشيوسمپاشيدرروزهايدوشنبهتاجمعهبهدلیلوزشباد
 •  آبیاری منظم و به موقع مزارع
 •  برداشت مزراع كلزا و غلات و انتقال به انبارهاي استاندارد
 •   خودداري از روشن نمودن آتش در مراتع با توجه به وزش باد
 • استفاده از ارقام زودرس و میان رس دركشت محصولاتي نظیر ذرت
 • شخم اراضي آيش و برداشت شده جهت مبارزه با آفات و علف هاي هرز
 • تهويه و تنظیم دما و رطوبت و تامین سوخت در مرغداري ها و دامداري ها  
 • نصب سایبان روی آخورها و آبشخورها جهت کاهش اثرات استرس دمایی
 • انتقال کندوهای عسل به مکان های خنک

 

استان هاي البرز، تهران، قزوین و سمنان:

 • برداشت غلات در ساعات خنک و آرام ابتدای روز جهت جلوگیری از ریزش دانه
 • استفاده از تله های نوری برای مبارزه با آفت کرم سفید ریشه در باغات هسته دار و دانه دار
 • تنظیم دور آبیاری و انجام  سم پاشی و محلول پاشی و آبیاری در ساعات خنک و آرام ابتدای روز
 • مهار سیستمهای آبیاری بارانی ، استفاده قیم برای نهالها  و خودداری از آبیاری شدید باغات با توجه به وزش باد  شدید
 • کنترل دما ، تهویه و رطوبت گلخانه ها و کنترل استحکام سطوح پوششی سالنها
 • آبیاری منظم  درختان پسته
 • محلول پاشی سولفات روی، آهن ، و مس درختان پسته
 • هرس پاجوش ها درختان پسته 

 

استان هاي خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

 • پایش مزارع در خصوص وجود آفت ملخ
 • انجام سم پاشی و محلول پاشی در ساعات اولیه و آرام روز
 • انجام پایش جهت آفت کنه در باغات دانه دار
 • با توجه به  گرمای هوا ، جهت کاهش استرس و تنش آبی به مزارع و باغات، آب به میزان کافی در مدارهای آبیاری مشخص در اختیار گیاه قرار گیرد.
 • آبیاری باغات با دور کوتاه تر و سبک تر و استفاده از مالچ گیاهی جهت جلوگیری از تنش گرما
 • استفاده از کودهای پتاسه و اسید آمینه در باغات جهت افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش گرما
 • احتیاط و جلوگیری از گوگرد پاشی در دمای بالای 35 درجه به دلیل تشدید سوختگی گیاهان
 • مبارزه شیمیایی در تاکستان­ها برای آفت کرم خوشه خوار انگور 

منبع: سازمان هواشناسی کشور

ایمیل:
تلفن :

Sales[at]khazra.ir

021-88992123

 


اینستاگرام

آپارات
 
تلگرام    
     

2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved. Sodour Ahrar Shargh