صفحه اصلي > نتایج و مستندات تصویری > نتایج شگفت انگیز 
احیای مجدد باغ انار با وجود کم آبی
کودهای کلاته خضراء، نسل جدید کودها، کشاورز سمنانی را از جمع آوری باغش منصرف کرد. به گفته ایشان پس از مصرف کودهای خضراء ریزش محصولاتش متوقف شده است.
١٠:٣٠ - 1394/05/31
آیا واقعاً کودهای کلاته خضراء در افزایش سطح برگ موثرند؟
چنارهای یکساله به چنارهایی با ارتفاع و قطر تنۀ سه ساله تبدیل شده اند. استفاده از کودهای کلاته خضراء در نهال های غیرمثمر اثرات فوق العاده ای بر رشد کمی و کیفی آنها می گذارد.
١٤:١٨ - 1394/05/17
خوشه دهی قوی در گندمی که قرار بود چرای دام شود!
استفاده از کودهای کلاته خضراء در زراعت گندمی که به علت فقر شدید عناصر غذایی پنجه دهی انجام نشده بود و برگها زرد شده بودند، موجب سبز شدن مجدد برگها و تشکیل خوشه های قوی شد.
١٨:١٧ - 1394/04/20
افزایش رشد چند برابری نهال های درختان میوه (آذربایجان شرقی)
با استفاده از کودهای کلاته خضراء، رشد نهال ها در قسمت تیمار نسبت به قسمت شاهد 2 تا 3 برابر افزایش یافته است.
١١:١٢ - 1394/04/20
32 درصد افزایش عملکرد در مزرعه گندم
تفاوت تعداد پنجه و طول خوشه و افزایش چشمگیر عملکرد بر روی محصول گندم آبی، رقم سیوند حاصل استفاده از کودهای کلاته خضراء
١٠:٥٧ - 1394/04/15
افزایش رشد رویشی و 2/5 برابری عملکرد باغات زردآلو و گردو
کودهای کلاته خضراء با 70درصد افزایش رشد رویشی و 2/5 برابر کردن محصول، رکورد جدیدی را به ثبت رساندند.
١٥:١٩ - 1394/04/04
حذف سال آوری در درختان پسته با نسل جدید کودها
باغدار روستای ملک آباد سیرجان امسال شاهد رشد 150 درصدی در عملکرد پسته رقم فندقی و 180 درصدی رقم کله قوچی بود. در هر دو باغ سال آوری ازبین رفته و افزایش چشم گیر کمیت و کیفیت به چشم میخورد. مقاوت درختان در برابر آفات، بهبود خوشه بندی و افزایش انس پسته از دیگر نتایج مورد توجه کشاورز بوده است.
١٩:٠٢ - 1394/03/30

<< صفحه قبلی1 2 3 4 صفحه بعدی >>

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123

 


اینستاگرام

آپارات
 
تلگرام    
     

2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved. Sodour Ahrar Shargh