صفحه اصلي > دستاوردها > مقالات ارائه شده 

1- بررسی اثر نانو کود کلاته آهن خضراء بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (رقم شیرودی)

اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی- آبان ماه 1390- ساوه


2- اثر نانو کود کلات آهن خضراء و مقایسه با کلات EDDHSA بر عملکرد زعفران

اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی- آبان ماه 1390- دانشگاه ساوه


3- بررسی اثر زمان محلول پاشی نانو کود کلات آهن خضراء بر خصوصیات کمی و کیفی گندم دیم

دانشگاه سبزوار


4- بررسی کاربرد محلول پاشی و چالکود نانو کود آلی کلاته آهن بر عملکرد سیب گلاب

پردیس ابوریحان- دانشگاه صنعتی اصفهان


5- مقایسه کارآیی نانو کود کلات آهن خضراء با نمونه کود کلات آهن خارجی بر ماندگاری و خصوصیات کیفی خیار گلخانه ای – پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی-آبان 1390- ساوه


6- مقایسه اثر نانو کود کلات آهن خضراء و کود کلات آهن بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانتی مرزه

اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی- آبان 1390- ساوه


7- تاثیر نانو کود کلات آهن خضراء بر محتوی آهن، رنگیزه های فتوسنتزی و شاخص سطح برگ لوبیا چیتی

دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران-8و9 اردیبهشت ماه 1390- دانشگاه یزد

 

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh