نانو کود کلات مولیبدن خضراء
 
کود کلات مولیبدن خضراء

مشخصات:

 • این کود دارای 5 درصد مولیبدن کلات شده است.
 • کود کلات مولیبدن خضراء، با فناوری کلاتهای پیشرفته ساخته شده است که موجب کاهش سمیت مولیبدن میشود.
  .

تأثیرات اصلی:

 • افزایش تثبیت نیتروژن
 • افزایش سنتز کلروفیل و آمینو اسیدها
 • کاهش تجمع نیترات در محصول

دستور مصرف:

 • محلول پاشی به نسبت  1 در هزار
 • مصرف خاکی 50 تا 500 گرم در هکتار  

باغبانی:

 • قبل از باز شدن گل ها

زراعت، سبزیجات و صیفی جات:

 •  در زمان  4 تا 6 برگی (قبل از گلدهی)

گیاهان زینتی:

 • قبل از گلدهی، در صورت مشاهده علائم کمبود

توصیه ویژه:

 • این کود صرفاً با تجویز کارشناس و در مواردی که علائم کمبود عنصر مولیبدن در گیاه مشاهده می شود، استفاده گردد.
 • این کود با ترکیبات روغنی قابل اختلاط نمی باشد.
 • از اختلاط این کود با سموم حاوی مس و گوگرد اجتناب شود.

تذکر: مولیبدن به مقدار بسیار کم برای گیاهان لازم می باشد و در غلظت های بالاتر به دلیل ایجاد اختلالات متابولیک در گیاه و برهم زدن تعادل عناصر غذایی، باعث کاهش میزان کلروفیل برگ می شود.

دانلود بروشور محصول

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh