نانو کود کلات فسفر خضراء
 
نانو کود کلات فسفر خضراء

مشخصات:

 • این نانو کمپلس، حاوی 17 درصد فسفر کلات شده است.
 • نانو کود کلات فسفر خضراء، از مواد نانو متخلخل است که دارای سطح ویژه بالا و گزینش پذیری کنترل شده است.
 • به دلیل آرایش اختصاصی حفره ها، دارای خواص ویژه در تامین فسفر مورد نیاز گیاه می باشد.

تأثیرات اصلی:

 • افزایش ریشه زایی
 • افزایش تعداد برگ ها و جوانه ها
 • تسریع در رنگ گیری و رسیدن محصول
دستور مصرف:
 • محلول پاشی به نسبت  2 در هزار
 • مصرف خاکی 3 تا 10 کیلوگرم در هکتار

باغبانی:

 • مرحله اول: چالکود زمستانه
 • مرحله دوم: در ابتدای فصل بهار
 • مرحله سوم: تکرار 1 ماه بعد (در صورت بروز کمبود)

زراعت، سبزیجات و صیفی جات:

 •  مرحله اول: همراه اولین آبیاری پس از کاشت
 • مرحله دوم: محلول پاشی در طول فصل به فاصله 1 ماه (در صورت نیاز)

گلخانه:

 • مرحله اول: 4-1 هفته پس از کاشت همراه آب آبیاری
 • مرحله دوم: محلول پاشی در طول فصل به فاصله 1 ماه (در صورت مشاهده کمبود و بروز بیماریهای قارچی مانند سفیدک داخلی)
توصیه ویژه:
 • بهترین زمانهای مصرف این نانو کود ابتدای رشد گیاه (جهت کمک به ریشه زایی)، قبل از گلدهی و مرحله پر کردن میوه یا دانه می باشد.
 • درکنار مصرف خاکی، حداقل 2 مرحله محلول پاشی انجام پذیرد.
 • محلول پاشی در مراحل مختلف رشد گیاه و بسته به نیاز آن، ماهیانه یک نوبت پیشنهاد می گردد.

دانلود بروشور محصول

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh