شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق مالک فناوری Nanochelating و تنها تولید کننده نانو کودهای کلاته است که این محصولات را با نام تجاری "خضراء" در سراسر جهان عرضه می‌نماید. نانو کودهای خضراء از لحاظ کارایی و اثرگذاری بسیار برتر از کودهای شیمیایی و نیز کودهای کلاته موجود هستند و موجب افزایش چشمگیر کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی می‌گردند.

شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق در راستای آشنایی مالکین گلخانه‌ها در سراسر کشور با اثرات شگفت انگیز نانو کودهای کلاته خضراء در افزایش کمیت و کیفیت تولیدات گلخانه‌ای آماده همکاری با گلخانه داران سراسر کشور می‌باشد

1-  پیشنهاد اول ما این است که مالکین محترم گلخانه میزان مورد نیاز از نانو کودهای خضراء را برای استفاده در مدت زمان یک ماه و مساحت محدود، از شرکت خریداری کرده و اثرات آن را در گلخانه خود با کودهای شیمیایی (بر اساس فرمول بومی گلخانه و طبق راهنمایی های واحد تحقیقات و توسعه شرکت) مقایسه نمایند.

به عنوان مثال در صورتی که گلخانه شما 6 سالن دارد، برای مدت زمان 30 روز، مقادیر معادل از نانو کودهای خضراء (معادل وزنی کودهای شیمیایی) را جهت 3 سالن، طبق فرمولاسیون خود و معادل سازی جداول ذیل خریداری نمایید.

لازم به ذکر است که در اولین خرید خود، مشمول تخفیف خواهید شد.

 2- در صورتی که به هر دلیلی اجرای پیشنهاد اول برای شما ممکن نمی‏ باشد پیشنهاد دوم ما جایگزینی 50 درصد از انواع تمامی کودهای شیمیایی، با نانو کودهای کلاته خضراء طبق جدول جایگزینی می باشد.

برای مثال در صورتی که در طول یک ماه از 20 کیلوگرم کود سولفات پتاسیم به شکل کودآبیاری استفاده می‏ کنید، این میزان را به 10 کیلوگرم سولفات پتاسیم به علاوه 10 کیلوگرم نانوکود کلات پتاسیم خضراء تغییر دهید.

3-  پیشنهاد سوم ما، مصرف عمده نانوکودهای کلاته خضراء در فرم محلولپاشی می باشد. در صورتی که امکان محلول پاشی در گلخانه شما وجود دارد، عمده کود قابل استفاده به فرم مصرف خاکی خود را با روش محلول پاشی با نانوکودهای کلاته خضراء جایگزین نمایید.

به عنوان مثال در این شرایط با توجه به این که میزان مصرف کود مورد نیاز برای محلول پاشی 1000 متر گلخانه حدود 100 لیتر می باشد، در هر بار محلول پاشی با نانو کود کلات پتاسیم خضراء 200 گرم کود مصرف می شود. بعنوان مثال در این شرایط، شما احتیاج به مصرف تنها 200 گرم نانو کود کلات پتاسیم خضراء به جای یک کیلوگرم، بازای 1000 متر گلخانه با حدود 100 لیتر آب مصرفی دارید.

 

با توجه به این که  سنتز نانوکودهای کلاته خضراء به پشتوانه فناوری کارای Nanochelating انجام شده و در طول 8 سال اخیر اثرگذاری آن در افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی به اثبات رسیده است، افزایش تولیدات گلخانه شما به دنبال جایگزینی کودهای شیمیایی با نانوکودهای خضراء قطعی است.

جهت مشاهده این افزایش و تغییرات مثبت در گلخانه، فراهم آوردن شرایط کاملاً مساوی در دو بخش گلخانه یک واحد گلخانه (خضراء و کود شیمیایی)  الزامیست. به این معنا که گلخانه ای را که جهت مقایسه اثرگذاری نانوکودهای خضراء با کودهای موجود انتخاب می نمایید باید از لحاظ جنس خاک و یا مواد بستر هیدروپونیک، رقم گیاه کشت شده، سن گیاه (مرحله رشدی آن)، شرایط اقلیمی(دما و...)، درگیری آفات و بیماری ها و ... با بخش دیگر یکسان باشد. ضمنا جهت مشاهده صحیح و علمی مقایسه، الزامیست سیستم آبیاری جهت تیمار خضراء با شاهد آن، کاملا تفکیک شده باشد.

جهت جایگزینی کودهای شیمیایی مصرفی در گلخانه خود (اعم از کشت هیدروپونیک و یا خاکی) با نانو کودهای کلاته خضراء به جداول زیر رجوع کنید.

در جدول زیر مقادیر مساوی (وزن مساوی) از کود شیمیایی را با نانو کودهای خضراء جایگزین نمایید.

   
کودهای شیمیایی نانو کودهای کلاته خضراء
کلات آهن نانو کود کلات آهن 9 درصد خضراء
کلات منگنز / سولفات منگنز نانو کود کلات منگنز 12 درصد خضراء
کلات مس/ سولفات مس نانو کود کلات مس 8 درصد خضراء
کلات روی / سولفات روی نانو کود کلات روی 12 درصد خضراء
مولیبدات سدیم نانو کود کلات مولیبدن 5 درصد خضراء
اسید بوریک / بوراکس نانو کود کلات بور 9 درصد خضراء
میکرو نانو کود کلات میکرو کامل خضراء
کود کامل (میکرو+ ماکرو) نانو کود کلات سبزی و صیفی خضراء
اسید هیومیک اسید هیومیک
سولفات منیزیم نانو کود کلات منیزیم 6 درصد خضراء
سولفات پتاسیم نانو کود کلات پتاسیم 27 درصد خضراء
نیترات آمونیوم/اوره نانو کود کلات نیتروژن 17 درصد خضراء
کود فسفاته نانو کود کلات فسفر 17 درصد خضراء
کود 20-20-NPK 20 نانو کود کلاته 20-20-20 NPK خضراء

** با توجه به تعدد و تنوع کودهای عرضه شده در بازار به عنوان "کود کامل"، جایگزینی باید با توجه به آنالیز کود انجام گیرد و مثال موجود در جدول مثال عمومی می باشد.

در جدول زیرمیزان ذکر شده از کودهای شیمیایی را با نانو کودهای خضراء جایگزین نمایید:

کودهای شیمیایی نانو کودهای کلاته خضراء
یک کیلو گرم کود NPK پتاس بالا

1 کیلو گرم نانو کود کلات  NPK 12-12-36  خضراء

یک کیلو گرم کود NPK فسفر بالا

350 گرم نانو کود کلات فسفر 17 درصد خضراء

650 گرم نانو کود کلاته NPK 20-20-20 خضراء

یک کیلو گرم نیترات کلسیم

400 سی سی نانو کود کلات نیتروژن 17 درصد خضراء

600 گرم نانو کود کلات کلسیم 7 درصد خضراء

یک کیلو گرم نیترات پتاسیم

250 سی سی نانو کود کلات نیتروژن 17 درصد خضراء

750 گرم نانو کود کلات پتاسیم 27 درصد خضراء

یک کیلو گرم نیترات منیزیم

350 سی سی نانو کود کلات نیتروژن 17 درصد خضراء

650 گرم نانو کود کلات منیزیم 6 درصد خضراء

یک کیلو گرم مونو فسفات پتاسیم

500 گرم نانو کود کلات فسفر 17 درصد خضراء

500 گرم نانو کود کلات پتاسیم 27 درصد خضراء

یک کیلو گرم کود NPK نیتروژن بالا

350 سی سی نانو کود کلات نیتروژن 17 درصد خضراء

650 گرم نانو کود کلاته  NPK 20-20-20 خضراء

یک کیلو گرم مونو آمونیوم فسفات

350 سی سی نانو کود کلات نیتروژن 17 درصد خضراء

650 گرم نانو کود کلات فسفر 17 درصد خضراء

یک کیلوگرم سولفات آمونیوم

250 سی سی کود کلات نیتروژن

 

نکات مهم

  • در صورت جایگزینی کامل پکیج کودهای شیمیایی مصرفی با پکیج نانو کودهای خضراء، شاهد افزایش چشمگیر کمیت (از 30 درصد تا 100 درصد) و همچنین کیفیت تولیدات گلخانه خود خواهید بود. در صورت جایگزینی حداقل 4 نوع از انواع کودهای شیمیایی با نانو کودهای خضراء، شاهد افزایش تولیدات گلخانه خود خواهید بود، ولیکن افزایش محصولات کمتر از زمانی است که جایگزینی کامل با نانوکودهای خضراء انجام پذیرد.
  • علیرغم مساوی بودن میزان مصرف نانو کودهای خضراء با کودهای شیمیایی در عمده موارد توصیه شده، ارزش افزوده ایجاد شده (وزن محصول در واحد سطح و کیفیت آن از قبیل بازار پسندی و ماندگاری محصول) به دنبال استفاده از نانو کودهای خضراء بالاتر از کودهای شیمیایی خواهد بود.

در صورتی که علائمی از کمبود در باردهی، گلدهی و یا برگ های گیاه را در گلخانه خود مشاهده نمودید سریعاً موارد مربوطه را با ایمیل research2@khazra.ir یا شماره تماس 88992123-021 سرکار خانم دکتر فخارزاده به واحد تحقیقات و توسعه شرکت صدور احرار شرق اطلاع دهید. در تمامی مراحل فوق کارشناسان فنی واحد تحقیقات و توسعه این شرکت پشتیبان شما خواهند بود.

واحد تحقیقات و توسعه
شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh