مستندات

 عکس TEM یکی از انواع نانو کودهای کلاته خضراء از دانشگاه صنعتی شریف ( مبنی بر نانو بودن ابعاد)

 

 

 گزارش AFM یکی از انواع نانو کودهای کلاته خضراء؛ از دانشگاه مالک اشتر (مبنی بر نانو بودن ابعاد)

 

 

عکس SEM یکی از انواع نانو کودهای کلاته خضراء؛ از پژوهشگاه رنگ (مبنی بر نانو بودن ابعاد)

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh