نانو کود کلات منگنز خضراء
 
کود کلات منگنز خضراء

مشخصات:

  • حاوی 12 درصد منگنز کلات شده است.
  • به دلیل حضور عنصر منگنز در فرم کلات پیشرفته، بهترین مولکول برای رسانش منگنز به گیاه می‌باشد.

 تأثیرات اصلی:

  • تأثیر بسزا در فرایندهای اکسیداسیون و احیاء (مانند انتقال الکترون در فتوسنتز)
  • فعال کننده بسیاری از آنزیم ها مانند پروتئین منگنز دار در فتوسیستم II و سوپر اکسید دسموتاز حاوی آهن
  • فعال سازی آنزیم های متعدد دیگری که با متابولیسم کربوهیدرات ها واکنش فسفری شدن و چرخه اسید سیتریک ارتباط دارند.

 دستور مصرف:

  • محلول پاشی به نسبت 1/5 در هزار
  • مصرف خاکی به مقدار 2 تا 5 کیلوگرم در هکتار

باغبانی:

  • بعد از تشکیل میوه، تکرار به فاصله یک ماه

زراعت:

  • شروع ساقه رفتن تکرار به فاصله یک ماه

دانلود بروشور محصول

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh