نانو کود کلات منیزیم خضراء
 
نانو کود کلات منیزیم خضراء 

 مشخصات:

 • حاوی 6 درصد منیزیم کلات شده و قابل جذب توسط گیاه است.
 • این کمپلکس به دلیل شکل فضایی مولکولی به راحتی می تواند از طریق ریشه و برگ گیاه جذب شود و نیز به خوبی در دسترس سیستم فتوسنتز قرار گیرد.

تأثیرات اصلی:

 • فعال سازی آنزیم ها
 • جذب فسفات و فعال کردن ATPها همچنین فسفوکینازها، دکربوکسیلازها، دهیدرازها و ...
 • تنظیم کننده جذب سایر عناصر غذایی مخصوصا فسفر
 • موثر در تولید مواد قندی
 • باعث افزایش کیفیت و سنتز پروتئین در غلات
 • به همراه گوگرد سبب افزایش مقدار روغن در برخی از گیاهان روغنی به ویژه دانه های روغنی(کلزا، پنبه، سویا، آفتابگردان) می گردد.

 دستور مصرف:

 • محلول پاشی به نسبت 2 در هزار
 • مصرف خاکی به مقدار 2 تا 8 کیلوگرم در هکتار

باغبانی:

 • بعد از تشکیل میوه، تکرار به فاصله یک ماه

زراعت:

 • اواسط پنجه زنی تکرار به فاصله یک ماه

دانلود بروشور محصول

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh