نانو کود کلات مس خضراء
 
کود کلات مس خضراء

مشخصات:

حاوی 8 درصد مس کلات شده می باشد.ساختار جدید کلات پیشرفته، آن را از سایر ترکیبات حاوی مس که بعنوان کود استفاده می شوند متمایز کرده است. ویژگی های ساختاری این محصول خواص جدیدی را در این مولکول ایجاد نموده است. این ترکیب در گروه کود- سم ها قرار دارد و با وجود کاربرد آن بعنوان کود مغذی برای گیاه، عملکرد سم را علیه آفات و عوامل بیماریزا از خود نشان میدهد.

تأثیرات اصلی:

 • مؤثر در فرایند هایی چون فتوسنتز، تنفس و ساخت لیگنین
 • مؤثر بر مقاومت گیاهان به بیماری های قارچی
 • برطرف کننده عوارض ناشی از کمبود مس شامل: کاهش رشد، کاهش فاصله میان گره ها، کوچک ماندن برگها،لکه های زرد رنگ بین رگبرگهای برگهای بالغ
 • رفع بی رنگی یا کم رنگی یا برنزی شدن برگها
 • ممانعت از مرگ زودرس جوانه انتهایی مرکبات
 • ممانعت از چروکیده شد و خمیدگی رگبرگها
 • افزایش مقاومت گیاه در مقابل تنش های محیطی و داخلی
 • جلوگیری از افت شدید عملکرد در شرایط آلودگی به عوامل ویروسی

 

دستور مصرف:

 • محلول پاشی به نسبت 1 در هزار
 • مصرف خاکی به مقدار 1  تا 2 کیلوگرم در هکتار

باغبانی:

 •  هنگام تورم جوانه ها

زراعت:

 • در مرحله پنجه زنی

دانلود بروشور محصول

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh