کود کلات کلسیم خضراء
 
کود کلات کلسیم خضراء
  مشخصات:
 • حاوی 7درصد کلسیم کلات شده است.
 • کلات های کلسیمی که تا بحال در بازار کشاورزی مورد مصرف بوده اند با پایه هایی شناخته شده و بعضاً با کارآیی بسیار پایین هستند. درحالی که کمپلکس کلاته کلسیم خضراء به دلیل طراحی ساختار براساس تکنولوژی کلات های پیشرفته، می تواند کلسیمی را که در خود جای داده است بطور هوشمندانه و در زمان مناسب در اختیار گیاه قرار دهد.
 • افزایش میزان سطح به حجم در این مولکول که از خواص منحصر به فرد این تکنولوژی است موجب می شود همه کلسیمی که در ساختار تعبیه شده است بطور کامل در اختیار گیاه قرار بگیرد و باقی مانده ای برجا نگذارد.

** تأثیرات اصلی:

 • پایداری دیواره سلول و غشاهای سلولی همچنین توسعه سلول
 • تعادل کاتیون و آنیون، فعال شدن برخی آنزیم­ ها و تنظیم فشار اسمزی
 • توسعه ریشه و جلوگیری از صدمات ناشی از تنش­ های سرمازدگی و مکانیکی مانند باد
 • افزایش کیفیت، رنگ پذیری میوه­ ها، افزایش مدت زمان انبارداری محصولات و کاهش بیماری­ های فیزیولوژیکی نظیر پوسیدگی گلگاه
 • کاهش ضایعات ناشی از لکه تلخ
 • ممانعت از چوب پنبه ای شدن و نرمی بافت­های داخلی
 • جلوگیری از عارضه آبگز شدن
 • جلوگیری از بد شکل شدن میوه­ ها

 دستور مصرف:

 • محلول پاشی 2 در هزار
 • مصرف خاکی 4 تا 8 کیلوگرم در هکتار

باغبانی:

 • 2 تا 3 مرحله پس از تشکیل میوه تا قبل از برداشت محصول

زراعت:

 • 2 تا 3 مرحله با شروع ساقه رفتن

دانلود بروشور محصول

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh