دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای کدو حلوایی

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 استقرار گیاه (قبل از اولین گلدهی)

کود کلات میکرو کامل

2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلاته 20-20-20 NPK 4 کیلوگرم در هکتار
کود کلات کلسیم 2 کیلوگرم در هکتار
2 تشکیل و فرم گیری میوه کود کلاته NPK 12-12-36 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
کود کلات منیزیم 1 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
1 در هزار محلول پاشی

توجه: به طور کلی در هنگام کود دهی اختلاط کود کلات کلسیم با سایر کودها توصیه نمیگردد.

در هر مرحله، مواردی که با رنگ سبز مشخص شده اند می‌بایست در یک نوبت (باهم) استفاده شوند.

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123

 


اینستاگرام

آپارات
 
تلگرام    
     

2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved. Sodour Ahrar Shargh