صفحه اصلي > راهنمای استفاده > دستور مصرف > محصولات باغی > دستور مصرف برای کیوی 

دستور مصرف نانو کودهای کلاته خضراء برای کیوی بارده

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 اواخر اسفند

نانو کود کلات منیزیم

نانو کود کلات پتاسیم

نانو کود کلات میکرو کامل

نانو کود کلات 20-20-20 NPK

نانو کود کلات نیتروژن 

30-40 گرم به ازای هر درخت چالکود
20-80 گرم به ازای هر درخت
50-70 گرم به ازای هر درخت
80-120 گرم به ازای هر درخت
20-100 سی سی به ازای هر درخت (بر حسب سن)
2 تورم جوانه

نانو کود کلات میکرو کامل

نانو کود کلات روی

1 در هزار محلول پاشی
1 در هزار
3 تشکیل و فرم گیری میوه

نانو کود کلات میکرو کامل

نانو کود کلات پتاسیم

1.5 در هزار محلول پاشی
1.5 در هزار
4 درشت شدن میوه و رنگ گیری نانو کود کلات پتاسیم 1 در هزار محلول پاشی
نانو کود کلات کلسیم 2 در هزار
5 قبل از برداشت نانو کود کلات کلسیم 2 در هزار محلول پاشی
6 پس از برداشت (قبل از خزان)

نانو کود کلات روی

نانو کود کلات میکرو کامل

نانو کود کلات نیتروژن
1 در هزار محلول پاشی
1 در هزار
2 در هزار

توجه: به طور کلی در هنگام کود دهی اختلاط نانو کود کلات کلسیم با سایر کودها توصیه نمیگردد.

در هر مرحله، مواردی که با رنگ سبز مشخص شده اند می‌بایست در یک نوبت(باهم) استفاده شوند.

دانلود فایل دستور مصرف

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh