صفحه اصلي > راهنمای استفاده > دستور مصرف > محصولات زراعی > دستور مصرف برای غلات سرد سیری 

  دستور مصرف نانو کودهای کلاته خضراء برای غلات سرد سیری  (گندم، جو، یولاف، چاودار، تریتیکاله)

روش اول:

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 قبل از کاشت (بذرمال) نانو کود کلات روی 200 گرم به ازای هر 250 کیلوگرم بذر آغشته نمودن بذور با محلول رقیق شده­ی کود
2 پنجه زنی نانو کود کلات میکرو کامل 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
نانو کود کلاته NPK 20-20-20 6-8 کیلوگرم در هکتار
3 ساقه دهی

نانوکود کلات پتاسیم

نانو کود کلات روی

نانو کود کلات آهن
2 کیلو گرم در هکتار کود آبیاری
0.5 کیلوگرم در هکتار
1 کیلوگرم در هکتار
یا

نانوکود کلات پتاسیم

نانو کود کلات روی

نانو کود کلات آهن
2 در هزار محلول پاشی
1 در هزار
1 در هزار
4 خوشه دهی

       نانو کود کلات پتاسیم

نانو کود کلات میکرو کامل
2 کیلو گرم در هکتار کود آبیاری
1 کیلوگرم در هکتار
یا

       نانو کود کلات پتاسیم

نانو کود کلات میکرو کامل
2 در هزار محلول پاشی
1 در هزار

روش دوم:

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 قبل از کاشت نانو کود کلات روی 200 گرم به ازای هر 250 کیلوگرم بذر آغشته نمودن بذور با محلول رقیق شده ی کود (بذرمال)
2 پنجه زنی نانو کود کلات میکرو کامل 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
نانو کود کلات 20-20-20 NPK 6-8 کیلوگرم در هکتار
3 ساقه دهی نانو کود کلاته مخصوص غلات 2 در هزار محلول پاشی
یا
1-2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
4 خوشه دهی نانو کود کلاته مخصوص غلات 2 در هزار محلول پاشی
یا
1-2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری

 در مرحله ساقه دهی هنگام استفاده از نانو کود کلات مخصوص غلات، اولویت با روش محلول پاشی است.

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh