صفحه اصلي > راهنمای استفاده > دستور مصرف > محصولات زراعی > دستور مصرف برای غلات سرد سیری 

  دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای غلات سرد سیری  (گندم، جو، یولاف، چاودار، تریتیکاله)

روش اول:

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 قبل از کاشت (بذرمال) کود کلات میکرو کامل یا کود کلات روی 200 گرم به ازای هر 250 کیلوگرم بذر آغشته نمودن بذور با محلول رقیق شده­ی کود
2 پنجه زنی کود کلات میکرو کامل 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلاته NPK 20-20-20 6-8 کیلوگرم در هکتار
3 ساقه دهی

کود کلات پتاسیم

کود کلات روی

کود کلات آهن
2 کیلو گرم در هکتار کود آبیاری
0.5 کیلوگرم در هکتار
1 کیلوگرم در هکتار
یا

کود کلات پتاسیم

کود کلات روی

کود کلات آهن
2 در هزار محلول پاشی
1 در هزار
1 در هزار
4 خوشه دهی

    کود کلات پتاسیم

کود کلات میکرو کامل
2 کیلو گرم در هکتار کود آبیاری
1 کیلوگرم در هکتار
یا

      کود کلات پتاسیم

کود کلات میکرو کامل
2 در هزار محلول پاشی
1 در هزار

روش دوم:

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 قبل از کاشت کود کلات میکرو کامل یا کود کلات روی 200 گرم به ازای هر 250 کیلوگرم بذر آغشته نمودن بذور با محلول رقیق شده ی کود (بذرمال)
2 پنجه زنی کود کلات میکرو کامل 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات 20-20-20 NPK 6-8 کیلوگرم در هکتار
3 ساقه دهی کود کلات سوپر 2 در هزار محلول پاشی
یا
1-2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
4 خوشه دهی کود کلات سوپر 2 در هزار محلول پاشی
یا
1-2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری

 در مرحله ساقه دهی هنگام استفاده از کود کلات مخصوص غلات، اولویت با روش محلول پاشی است.

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh