دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای ذرت

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 قبل از کاشت کود کلات میکرو کامل یا کود کلات روی 300 گرم به ازای هر تن بذر آغشته نمودن بذور با محلول رقیق شده ی کود
2  اولین آبیاری پس از کاشت کود کلات فسفر 3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
3 6-8 برگی کود کلات میکرو کامل 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلاته 20-20-20 NPK 6-8 کیلوگرم در هکتار
4 قبل از گلدهی کود کلاته NPK 12-12-36 2-3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات سوپر 2-3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
                                                                           یا
2 در هزار محلول پاشی
5 پر شدن دانه کود کلات سوپر 2-3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری

تنها در صورتی که کوددهی با کودهای فسفاته در زمان قبل از کشت انجام نشده باشد، از کود کلات فسفر خضراء استفاده گردد.

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123

 


اینستاگرام

آپارات
 
تلگرام    
     

2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved. Sodour Ahrar Shargh