صفحه اصلي > راهنمای استفاده > دستور مصرف > محصولات زراعی > دستور مصرف برای زعفران 

دستور مصرف نانو کودهای کلاته خضراء برای زعفران

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 همراه با آب آبیاری اول ( آب شیار)

نانو کود کلات میکرو کامل

نانو کود کلاته 20-20-20 NPK

5 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
5 کیلوگرم در هکتار
2 همراه با آب آبیاری دوم پس از برداشت گلها (زاج آب)

نانو کود کلات میکرو کامل

نانو کود کلاته 20-20-20 NPK

نانو کود کلات نیتروژن 

2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
3 کیلوگرم در هکتار
2 لیتر در هکتار
3 در اسفند ماه قبل از زرد شدن برگها (بعد از وجین علف های هرز)

نانو کود کلاته 20-20-20 NPK

نانو کود کلات میکرو کامل

2 در هزار محلول پاشی
1.5 در هزار

   نکات:

1- پس از بهمن ماه که پیاز زعفران ریشه های خود را از دست میدهد، محلول پاشی نانو کودهای کلاته خضراء بسیار حائز اهمیت می باشد . این کودها توسط برگهای زعفران جذب شده و به پیازها  منتقل میشود و موجب درشت شدن آنها میشود. در نتیجه میتواند موجب افزایش 30 درصدی عملکرد زعفران در سال بعد شود.

2- علاوه بر مرحله ی سوم ، چنانچه این محلول پاشی در اواسط بهمن ماه نیز انجام شود ( زمانی  که دمای هوا حدود 15 درجه ی سانتی گراد باشد - یک روز آفتابی نسبتا گرم - و با اطمینان از عدم بارندگی و عدم یخ زدگی در شب )، در افزایش عملکرد زعفران موثر خواهد بود.

در هر مرحله، مواردی که با رنگ سبز مشخص شده اند می‌بایست در یک نوبت(باهم) استفاده شوند.

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh