صفحه اصلی > راهنمای استفاده > دستور مصرف > محصولات صیفی > دستور مصرف برای کاهو و کلم 

دستور مصرف نانو کودهای کلاته خضراء برای کاهو و کلم

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 خزانه نانو کود کلات آهن 1 در هزار محلول پاشی
2 استقرار گیاه (4-5 برگی) نانو کود کلات میکرو کامل 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
نانو کود کلات 20-20-20 NPK 3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
ماده آلی    
نیتروژن    
3 پیچ رفتن گیاه نانو کود کلات پتاسیم 1 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
نانو کود کلات آهن 1 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی

 

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh