صفحه اصلي > راهنمای استفاده > دستور مصرف > محصولات صیفی > دستور مصرف برای سبزی های چند چین 

دستور مصرف نانو کودهای کلاته خضراء برای سبزیجات چند چین

  روش اول:

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 استقرار گیاه (4 تا 5 برگی) نانو کود کلات میکرو کامل 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
نانو کود کلات 20-20-20 NPK 1 کیلوگرم در هکتار
نانو کود کلات نیتروژن 1 لیتر در هکتار
2 بعد از هر چین نانو کود کلات میکرو کامل 1 در هزار محلول پاشی
نانو کود کلات پتاسیم 1 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی

 

روش دوم با کود مخصوص صیفی و سبزی:

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 استقرار گیاه (4 تا 5 برگی) نانو کود کلات میکرو کامل 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
نانو کود کلات 20-20-20 NPK 2 کیلوگرم در هکتار
نانو کود کلات نیتروژن 1 لیتر در هکتار
2 بعد از هر چین نانو کود کلات میکرو کامل 1 در هزار محلول پاشی
نانو کود کلاته مخصوص صیفی-سبزی 1 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی

 

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh