صفحه اصلي > راهنمای استفاده > دستور مصرف > محصولات صیفی > دستور مصرف برای سبزی های تک چین 

دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای سبزیجات تک چین

روش اول:

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 استقرار گیاه (4 تا 5 برگی) کود کلات میکرو کامل 1.5 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات پتاسیم 1 کیلوگرم در هکتار
کود کلات 20-20-20 NPK 2 کیلوگرم در هکتار
کود کلات نیتروژن 1 لیتر در هکتار

 

روش دوم با کود مخصوص صیفی و سبزی:

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 استقرار گیاه (4 تا 5 برگی) کود کلاته مخصوص صیفی-سبزی 1.5 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات آهن 1 کیلوگرم در هکتار
کود کلات 20-20-20 NPK 2 کیلوگرم در هکتار
کود کلات نیتروژن 1 لیتر در هکتار

 

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh