صفحه اصلي > راهنمای استفاده > دستور مصرف > محصولات صیفی > دستور مصرف برای پیاز و سیر 

دستور مصرف نانو کود های کلاته خضراء برای پیاز و سیر

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1

یک تا دو برگی

(یک ماه پس از کاشت)

نانو کود کلات میکرو کامل 2 کیلو گرم در هکتار کود آبیاری
نانو کود کلات 20-20-20 NPK 5 کیلو گرم در هکتار
نانو کود کلات نیتروژن 1 لیتر در هکتار
2

5 تا 7 برگی 

( 2 تا 3 ماه پس از کاشت )

نانو کود کلات آهن

نانو کود کلات روی

2 در هزار  محلول پاشی
1 در هزار
نانو کود کلات پتاسیم یک کیلو گرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
3

10 تا 12 برگی

( 4 تا 5 ماه پس از کاشت )

نانو کود کلات میکرو کامل 2 در هزار محلول پاشی
نانو کود کلات پتاسیم 2 در هزار

 در صورت عمل بذر گیری استفاده از نانو کود کلات روی به میزان 4- 6 کیلوگرم در هکتار قبل از گلدهی توصیه می‌گردد.

در هر مرحله، مواردی که با رنگ سبز مشخص شده اند می‌بایست در یک نوبت(باهم) استفاده شوند.

 

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh