دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای برنج

مرحله

زمان مصرف

کود

میزان مصرف

طریقه مصرف

1

خزانه

کود کلات میکرو کامل

کود کلات نیتروژن

0.5-1.5 در هزار

محلول پاشی

1 در هزار

2

10-15 روز بعد از نشاء

کود کلات سوپر

4 کیلوگرم در هکتار

قطره پاشی1

کود کلات سیلیسیم

1 لیتر در هکتار

کود کلاته نیتروژن

1.5 لیتر در هکتار

3 7 روز بعد از مرحله دوم

کود کلاته NPK 20-20-20

کود کلات آهن

2 در هزار محلول پاشی
2 در هزار

4

7 روز بعد از مرحله سوم

کود کلات سوپر

2 کیلوگرم در هکتار

قطره پاشی

2 در هزار

محلول پاشی

5

همزمان با ظهور خوشه2

کود کلاته NPK12-12-36

2 در هزار

محلول پاشی

2 کیلوگرم در هکتار

قطره پاشی3
کود کلات روی

1 در هزار

محلول پاشی

1 کیلوگرم در هکتار

قطره پاشی
 
 

1- قطره پاشی : انحلال کود در مقداری آب و پاشیدن در سطح آب شالیزار

2- محلول پاشی این مرحله باید در زمان ظهور 5 % از خوشه ها انجام پذیرد.

3- این مرحله می تواند به همراه سم پاشی علیه بلاست انجام پذیرد

 

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh