دستور مصرف نانو کودهای کلاته خضراء برای برنج

مرحله

زمان مصرف

کود

میزان مصرف

طریقه مصرف

1

خزانه

نانو کود کلات میکرو کامل خضراء

نانوکود کلات نیتروژن خضراء

0.5-1.5 در هزار

محلول پاشی

1 در هزار

2

10-15 روز بعد از نشاء

نانو کود کلاته  مخصوص غلات

4 کیلوگرم در هکتار

قطره پاشی1

نانو کود کلات سیلیسیم خضراء

1 لیتر در هکتار

نانو کود کلاته نیتروژن خضراء

1.5 لیتر در هکتار

3 7 روز بعد از مرحله دوم

نانو کود کلاته NPK20-20-20 خضراء

نانو کود کلات آهن

2 در هزار محلول پاشی
2 در هزار

4

7 روز بعد از مرحله سوم

نانو کود کلاته مخصوص غلات خضراء

2 کیلوگرم در هکتار

قطره پاشی

2 در هزار

محلول پاشی

5

همزمان با ظهور خوشه2

نانو کود کلاته NPK12-12-36خضراء

2 در هزار

محلول پاشی

2 کیلوگرم در هکتار

قطره پاشی3
نانو کود کلات روی خضراء

1 در هزار

محلول پاشی

1 کیلوگرم در هکتار

قطره پاشی
 
 

1- قطره پاشی : انحلال کود در مقداری آب و پاشیدن در سطح آب شالیزار

2- محلول پاشی این مرحله باید در زمان ظهور 5 % از خوشه ها انجام پذیرد.

3- این مرحله می تواند به همراه سم پاشی علیه بلاست انجام پذیرد

 

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh