دستور مصرف نانو کودهای کلاته خضراء برای برنج

مرحله

زمان مصرف

کود

میزان مصرف

طریقه مصرف

1

خزانه

نانو کود کلات میکرو کامل خضراء

0.5-1.5 در هزار

محلول پاشی

2

10-15 روز بعد از نشاء

نانو کود کلاته  مخصوص غلات

4  کیلوگرم در هکتار

قطره پاشی1

نانو کود کلات سیلسیوم خضراء

0.5کیلوگرم در هکتار

نانو کود کلاته نیتروژن خضراء

1 لیتر در هکتار

3

15 روز بعد از مرحله 2

نانو کود کلاته مخصوص غلات خضراء

2کیلوگرم در هکتار

قطره پاشی

4

همزمان با ظهور خوشه2

نانو کود کلاته NPK12-12-36خضراء

نانو کود کلات روی خضراء

2 در هزار

مه پاشی3

1 در هزار

 
 

1- قطره پاشی : انحلال کود در مقداری آب و پاشیدن در سطح آب شالیزار

2- محلول پاشی این مرحله باید در زمان ظهور 5 % از خوشه ها انجام پذیرد.

3- این مرحله می تواند به همراه سم پاشی علیه بلاست انجام پذیرد

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh