دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای برنج

مرحله

زمان مصرف

کود

میزان مصرف

طریقه مصرف

1

خزانه

کود کلات میکرو کامل

1 در هزار

محلول پاشی

کود کلات نیتروژن 1 در هزار

2

10-15 روز بعد از نشاء

کود کلات سوپر

4 کیلوگرم در هکتار

قطره پاشی1

کود کلات سیلیسیم

1 لیتر در هکتار

کود کلات نیتروژن

1.5 لیتر در هکتار

3 7 روز بعد از مرحله دوم

کود کلاته NPK 20-20-20

2 در هزار محلول پاشی
کود کلات آهن 2 در هزار

4

7 روز بعد از مرحله سوم

کود کلات سوپر

2 کیلوگرم در هکتار

قطره پاشی

یا

2 در هزار

محلول پاشی

5

همزمان با ظهور خوشه2

کود کلاته NPK12-12-36

2 در هزار

محلول پاشی

یا

2 کیلوگرم در هکتار

قطره پاشی3
کود کلات روی

1 در هزار

محلول پاشی
یا

1 کیلوگرم در هکتار

قطره پاشی
 
 

1- قطره پاشی : انحلال کود در مقداری آب و پاشیدن در سطح آب شالیزار

2- محلول پاشی این مرحله باید در زمان ظهور 5% از خوشه ها انجام پذیرد.

3- این مرحله می تواند به همراه سم پاشی علیه بلاست انجام پذیرد.

4- در هر مرحله، مواردی که با رنگ  سبز مشخص شده اند می‌بایست در یک نوبت(باهم) استفاده شوند.

 

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123

 


اینستاگرام

آپارات
 
تلگرام    
     

2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved. Sodour Ahrar Shargh