صفحه اصلي > راهنمای استفاده > دستور مصرف > محصولات صیفی > دستور مصرف برای بادمجان، گوجه، فلفل 

دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای گوجه فرنگی، بادنجان و فلفل

روش اول:

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 استقرار گیاه (قبل از اولین گلدهی) کود کلات میکرو کامل 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات آهن 1 کیلوگرم در هکتار
کود کلات 20-20-20 NPK 3 کیلوگرم در هکتار
کود کلات کلسیم 2 کیلوگرم در هکتار
2 اتمام گلدهی (فندقی شدن میوه) کود کلات پتاسیم 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات کلسیم 2 در هزار محلول پاشی

کود کلات منیزیم

کود کلات میکرو کامل
1.5 در هزار
1.5 در هزار
3 درشت شدن میوه (قبل از چین اول) کود کلات 20-20-20 NPK 2 در هزار محلول پاشی
4 بعد از چین اول

کود کلات پتاسیم

کود کلات میکروکامل

2 در هزار محلول پاشی
1.5 در هزار
کود کلات کلسیم 2 در هزار

 

روش دوم با کود مخصوص صیفی و سبزی:

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 استقرار گیاه (قبل از اولین گلدهی) کود کلات میکرو کامل 1 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات آهن 1 کیلوگرم در هکتار
کود کلات 20-20-20 NPK 3 کیلوگرم در هکتار
کود کلات کلسیم 2 کیلوگرم در هکتار
2 اتمام گلدهی (فندقی شدن میوه) کود کلاته مخصوص صیفی سبزی 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
کود کلات کلسیم 2 در هزار محلول پاشی
3 درشت شدن میوه (قبل از چین اول) کود کلات 20-20-20 NPK 2 در هزار محلول پاشی
4 بعد از چین اول کود کلاته مخصوص صیفی سبزی 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
کود کلات کلسیم 2 در هزار محلول پاشی

توجه: به طور کلی در هنگام کود دهی اختلاط کود کلات کلسیم با سایر کودها توصیه نمیگردد.

در هر مرحله، مواردی که با رنگ سبز مشخص شده اند می‌بایست در یک نوبت(باهم) استفاده شوند.

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh