صفحه اصلی > راهنمای استفاده > دستور مصرف > محصولات باغی > دستور مصرف برای درخت خرما 

دستور مصرف نانو کودهای کلاته خضراء برای خرما

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 چالکود زمستانه

نانو کود کلات آهن

نانو کود کلات پتاسیم

نانو کود کلات میکرو کامل

نانو کود کلات 20-20-20 NPK

نانو کود کلات نیتروژن 

50-100 گرم بر حسب سن درخت چالکود
50-80 گرم بر حسب سن درخت
100-150 گرم بر حسب سن درخت
80-150 گرم بر حسب سن درخت
80-250 سی سی بر حسب سن درخت
2 قبل از ظهور اسپاتها

نانو کود کلات میکرو کامل

نانو کود کلات روی

نانو کود کلات نیتروژن 

20-30 گرم بر حسب سن درخت از طریق آبیاری یا چالکود
30-50 گرم بر حسب سن درخت
50 سی سی
4 درشت شدن میوه و رنگ گیری (کیمری و خارک) نانو کود کلات کلسیم 4 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
نانو کود کلات پتاسیم 2 کیلوگرم در هکتار
5 پس از برداشت نانوکود کلات سوپر2 6 کیلوگرم ذر هکتار کود آبیاری

نکات:

1- محلول پاشی نانو کود کلات پتاسیم در مرحله حبابوک، کیمری و خصوصا مرحله تبدیل خلال به رطب ضمن افزایش عملکرد و کیفیت میوه، باعث کاهش خسارت بیماری خامج (پوسیدگی گل آذین خرما) و خشکیدگی خوشه ی خرما می شود.

2- در مورد کشاورزانی که محلول پاشی را در مورد درخت نخل انجام نمی دهند، دو مرحله اساسی و مهم چالکود زمستانه و کود آبیاری مرحله ی تشکیل میوه (حبابوک) برای دستیابی به بهترین عملکرد ضروری می باشد.

 توجه: به طور کلی در هنگام کود دهی اختلاط نانو کود کلات کلسیم با سایر کودها توصیه نمیگردد.

           در هر مرحله، مواردی که با رنگ  سبز مشخص شده اند می‌بایست در یک نوبت(باهم) استفاده شوند.

دانلود فایل دستور مصرف

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh