صفحه اصلی > راهنمای استفاده > دستور مصرف > محصولات زراعی > دستور مصرف برای توت فرنگی 

دستور مصرف نانو کودهای کلاته خضراء برای توت فرنگی فضای باز

روش اول با کود مخصوص صیفی و سبزی :

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 رشد رویشی (تا قبل از گلدهی)

نانو کود کلات 20-20-20 NPK

نانو کود کلات میکرو کامل

3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
500 گرم در هکتار
یا

نانو کود کلات 20-20-20 NPK

نانو کود کلات میکرو کامل

2 در هزار محلول پاشی
1 در هزار
2 فندقی شدن میوه تا پایان برداشت

نانو کود کلاته مخصوص سبزی-صیفی

(2 مرحله با فواصل هر 15 روز یک بار)

2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی

نانو کود کلات کلسیم

(هر 7-10 روز یک بار)

2 در هزار محلول پاشی

 

روش دوم:

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 رشد رویشی (تا قبل از گلدهی)

نانو کود کلات 20-20-20 NPK

نانو کود کلات میکرو کامل

3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
500 گرم در هکتار
یا

نانو کود کلات 20-20-20 NPK

نانو کود کلات میکرو کامل

2 در هزار محلول پاشی
1 در هزار
2 فندقی شدن میوه تا پایان برداشت

نانو کود کلات پتاسیم

نانو کود کلات میکرو کامل

(2 مرحله با فواصل 15 روز یکبار)

1/5 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
500 گرم در هکتار
یا

نانو کود کلات پتاسیم

نانو کود کلات میکرو کامل

(2 مرحله با فواصل 15 روز یکبار)

2 در هزار محلول پاشی
1 در هزار

نانو کود کلات کلسیم

(هر 7-10 روز یکبار)

2 در هزار محلول پاشی

توجه: به طور کلی در هنگام کود دهی اختلاط نانو کود کلات کلسیم با سایر کودها توصیه نمیگردد.

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh