صفحه اصلي > راهنمای استفاده > دستور مصرف > محصولات زراعی > دستور مصرف برای توت فرنگی 

دستور مصرف نانو کودهای کلاته خضراء برای توت فرنگی فضای باز

روش اول با کود مخصوص صیفی و سبزی :

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 رشد رویشی (تا قبل از گلدهی)

نانو کود کلات 20-20-20 NPK

نانو کود کلات میکرو کامل

3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
500 گرم در هکتار
یا

نانو کود کلات 20-20-20 NPK

نانو کود کلات میکرو کامل

2 در هزار محلول پاشی
1 در هزار
2 فندقی شدن میوه تا پایان برداشت

نانو کود کلاته مخصوص سبزی-صیفی

(2 مرحله با فواصل هر 15 روز یک بار)

2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی

نانو کود کلات کلسیم

(هر 7-10 روز یک بار)

2 در هزار محلول پاشی

 

روش دوم:

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 رشد رویشی (تا قبل از گلدهی)

نانو کود کلات 20-20-20 NPK

نانو کود کلات میکرو کامل

3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
500 گرم در هکتار
یا

نانو کود کلات 20-20-20 NPK

نانو کود کلات میکرو کامل

2 در هزار محلول پاشی
1 در هزار
2 فندقی شدن میوه تا پایان برداشت

نانو کود کلات پتاسیم

نانو کود کلات میکرو کامل

(2 مرحله با فواصل 15 روز یکبار)

1.5 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
500 گرم در هکتار
یا

نانو کود کلات پتاسیم

نانو کود کلات میکرو کامل

(2 مرحله با فواصل 15 روز یکبار)

2 در هزار محلول پاشی
1 در هزار

نانو کود کلات کلسیم

(هر 7-10 روز یکبار)

2 در هزار محلول پاشی

توجه: به طور کلی در هنگام کود دهی اختلاط نانو کود کلات کلسیم با سایر کودها توصیه نمیگردد.

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh