صفحه اصلي > راهنمای استفاده > دستور مصرف > محصولات زراعی > دستور مصرف برای توت فرنگی 

دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای توت فرنگی فضای باز

روش اول با کود مخصوص صیفی و سبزی :

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 رشد رویشی (تا قبل از گلدهی)

کود کلات 20-20-20 NPK

کود کلات میکرو کامل

3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
500 گرم در هکتار
یا

کود کلات 20-20-20 NPK

کود کلات میکرو کامل

2 در هزار محلول پاشی
1 در هزار
2 فندقی شدن میوه تا پایان برداشت

کود کلات سوپر

(2 مرحله با فواصل هر 15 روز یک بار)

2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی

کود کلات کلسیم

(هر 7-10 روز یک بار)

2 در هزار محلول پاشی

 

روش دوم:

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 رشد رویشی (تا قبل از گلدهی)

کود کلات 20-20-20 NPK

کود کلات میکرو کامل

3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
500 گرم در هکتار
یا

کود کلات 20-20-20 NPK

کود کلات میکرو کامل

2 در هزار محلول پاشی
1 در هزار
2 فندقی شدن میوه تا پایان برداشت

کود کلات پتاسیم

کود کلات میکرو کامل

(2 مرحله با فواصل 15 روز یکبار)

1.5 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
500 گرم در هکتار
یا

کود کلات پتاسیم

کود کلات میکرو کامل

(2 مرحله با فواصل 15 روز یکبار)

2 در هزار محلول پاشی
1 در هزار

کود کلات کلسیم

(هر 7-10 روز یکبار)

2 در هزار محلول پاشی

توجه: به طور کلی در هنگام کود دهی اختلاط  کود کلات کلسیم با سایر کودها توصیه نمیگردد.

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh