صفحه اصلي > راهنمای استفاده > دستور مصرف > محصولات صیفی > دستور مصرف برای هندوانه و خربزه 

دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای هندوانه، خربزه و طالبی

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 استقرار گیاه (قبل از اولین گلدهی) کود کلات میکرو کامل 1 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات منیزیم 1 کیلوگرم در هکتار
کود کلاته 20-20-20 NPK 4 کیلوگرم در هکتار
2 ظهور میوه کود کلات سوپر 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
کود کلات کلسیم 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
3 قبل از درشت شدن کود کلاته NPK 12-12-36 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات سوپر 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
               یا
2 در هزار محلول پاشی

توجه: به طور کلی در هنگام کود دهی اختلاط کود کلات کلسیم با سایر کودها توصیه نمیگردد.

***قبل از کشت : کود کلات نیتروژن خضراء به میزان 5-3 لیتر در هکتار استفاده شود.

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123

 

2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved. Sodour Ahrar Shargh