صفحه اصلي > راهنمای استفاده > دستور مصرف > محصولات صیفی > دستور مصرف برای گیاهان علوفه ای 

دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای گیاهان علوفه ای (یونجه، انواع شبدر و...)

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 اوایل رشد تا چین اول کود کلات میکرو کامل 2-3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلاته 20-20-20 NPK 6-8 کیلووگرم در هکتار
کود کلات کلسیم 1 کیلوگرم در هکتار
2 بعد از هر چین کود کلات آهن 0.5 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات میکرو کامل 1 کیلوگرم در هکتار
کود کلاته NPK 12-12-36 2 کیلوگرم در هکتار

 * مقدار نیم کیلو گرم کود کلات کلسیم خضراء بعد از هر چین به شکل جداگانه از سایر کودها مصرف گردد.

توجه : به طور کلی در هنگام کود دهی اختلاط کود کلات کلسیم با سایر کودها توصیه نمیگردد.

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123

 

2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh