صفحه اصلي > راهنمای استفاده > دستور مصرف > محصولات زراعی > دستور مصرف برای سیب زمینی 

 

دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای سیب زمینی

روش اول:

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 رشد رویشی (قبل از گل یا شروع غده بندی) کود کلات میکرو کامل 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلاته NPK 20-20-20 8 کیلوگرم در هکتار
کود کلات کلسیم 2 کیلوگرم در هکتار
کود کلات فسفر 1 کیلوگرم در هکتار
کود کلات نیتروژن 2 لیتر در هکتار
2 2 هفته بعد از مرحله 1 کود کلات آهن 1 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات روی 1 کیلوگرم در هکتار
کود کلات منگنز 1 کیلوگرم در هکتار
3 شروع غده بندی یا پس از اتمام گل دهی کود کلات پتاسیم 4 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات منیزیم 2 در هزار محلول پاشی
4 سایز گرفتن غده یا ریشه کود کلات کلسیم 2 در هزار محلول پاشی
کود کلات پتاسیم 2 در هزار
کود کلات میکرو کامل 1 در هزار

روش دوم:

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 رشد رویشی (قبل از گلدهی یا شروع غده بندی) کود کلات میکرو کامل 2-3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات 20-20-20 NPK 8 کیلوگرم در هکتار
2 2 هفته بعد از مرحله 1 کود کلات سوپر 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
3 پس از غده بندی یا پس از اتمام گلدهی کود کلات سوپر 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
4 سایز گرفتن غده یا ریشه کود کلات سوپر 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی

 

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh