صفحه اصلی > راهنمای استفاده > دستور مصرف > محصولات زراعی > دستور مصرف برای سیب زمینی 

 

دستور مصرف نانو کودهای کلاته خضراء برای سیب زمینی

روش اول:

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 رشد رویشی (قبل از گل یا شروع غده بندی) نانو کود کلات میکرو کامل 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
نانو کود کلاته NPK 20-20-20 8 کیلوگرمدر هکتار
نانو کود کلات کلسیم 2 کیلوگرم در هکتار
2 2 هفته بعد از مرحله 1

نانوکود کلات آهن

نانو کود کلات روی

1 کیلو گرم در هکتار کود آبیاری
0.5 کیلوگرم در هکتار
یا

نانو کود کلات آهن
 

نانو کود کلات روی

1 در هزار محلول پاشی
1 در هزار
3 شروع غده بندی یا پس از اتمام گل دهی

نانوکود کلات منیزیم

نانوکود کلات پتاسیم

1 کیلو گرم در هکتار کود آبیاری
2 کیلو گرم در هکتار

نانوکود کلات پتاسیم

نانوکود کلات میکرو کامل

2 در هزار محلول پاشی
1 در هزار
4 سایز گرفتن غده یا ریشه

نانوکود کلات پتاسیم

نانوکود کلات میکرو کامل

2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
1 کیلو گرم در هکتار
نانوکود کلات پتاسیم 2 در هزار محلول پاشی
نانو کود کلات کلسیم 2 در هزار محلول پاشی

روش دوم:

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 رشد رویشی (قبل از گلدهی یا شروع غده بندی) نانو کود کلات میکرو کامل 2-3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
نانو کود کلات 20-20-20 NPK 8 کیلوگرم در هکتار
2 2 هفته بعد از مرحله 1 نانو کود کلاته مخصوص سیب زمینی 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
3 پس از غده بندی یا پس از اتمام گلدهی نانو کود کلاته مخصوص سیب زمینی 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
4 سایز گرفتن غده یا ریشه نانو کود کلاته مخصوص سیب زمینی 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی

 

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh