صفحه اصلي > راهنمای استفاده > دستور مصرف > محصولات زراعی > دستور مصرف برای چغندر قند 

دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای چغندر قند

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 6-8 برگی کود کلات 20-20-20 NPK 5 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات میکرو کامل 2 کیلوگرم در هکتار
2 10 برگی  کود کلات پتاسیم 1-2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات منیزیم 2 کیلوگرم در هکتار
3 16 برگی کود کلات پتاسیم 3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
کود کلات میکرو کامل 3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی


 

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh