دستور مصرف نانو کودهای کلاته خضراء برای چای

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 قبل از شروع برداشت (اواسط فروردین)

نانو کود کلات 20-20-20 NPK

نانو کود کلات مس

نانو کود کلات نیتروژن

1 در هزار محلول پاشی
0.5 در هزار
1.5 در هزار

نانو کود کلات روی

نانو کود کلات آهن

1 در هزار محلول پاشی
2 در هزار
2 بعد از چین اول (اواخر خرداد)

نانو کود کلات نیتروژن

نانو کود کلات 20-20-20 NPK

نانو کود کلات منیزیم

1.5 در هزار محلول پاشی
1 در هزار
1 در هزار

نانو کود کلات روی

نانو کود کلات آهن

1 در هزار محلول پاشی
2 در هزار
3 بعد از چین دوم (اواسط مرداد)

نانو کود کلات نیتروژن

نانو کود کلات 20-20-20 NPK

نانو کود کلات میکرو کامل

1.5 در هزار محلول پاشی
1 در هزار
1 در هزار

در هر مرحله، مواردی که با رنگ  سبز مشخص شده اند می‌بایست در یک نوبت(باهم) استفاده شوند.

دانلود فایل دستور مصرف

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh