صفحه اصلي > راهنمای استفاده > دستور مصرف > محصولات باغی > دستور مصرف برای بوته های انگور 

دستور مصرف نانو کودهای کلاته خضراء برای انگور

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1

زمستان

(قبل از بیدار شدن و گلدهی بوته ها)

نانو کود کلات میکرو کامل

نانو کود کلات آهن

نانو کود کلات پتاسیم

نانو کود کلاته 20-20-20 NPK

نانو کود کلات نیتروژن 

15-30 گرم برای هر درخت

چالکود

یا

کود آبیاری

10-20 گرم برای هر درخت
30-50 گرم برای هر درخت
30-60 گرم برای هر درخت
20-100 سی سی برای هر درخت (بر حسب سن)
2 تورم جوانه

نانو کود کلات بور

نانو کود کلات روی

1 در هزار محلول پاشی
1.5 در هزار
3 پس از ریختن گل ها و ابتدای غوره بستن

نانو کود کلات میکرو کامل

2 در هزار محلول پاشی
نانو کود کلات کلسیم 2 در هزار
4 2 هفته پس از تیمار مرحله سوم نانو کود کلاته 20-20-20 NPK 2 در هزار محلول پاشی
5 درشت شدن غوره

نانو کود کلات میکرو کامل

نانو کود کلات پتاسیم

1 در هزار محلول پاشی
1.5 در هزار
6 پس از برداشت

نانو کود کلات بور

نانو کود کلات روی

نانو کود کلات نیتروژن

1 در هزار محلول پاشی
1 در هزار
2 در هزار

نکته:

  1.  برای درختان جوان نسبت محلول پاشی ثابت است ولی برای چالکود یا کود آبیاری مرحله اول نانو کود کلات میکرو کامل به 10 گرم و نانو کود کلات پتاسیم نیز به 10 گرم برای هر درخت کاهش یابد.
  2. در هر مرحله، مواردی که با رنگ  سبز مشخص شده اند می‌بایست در یک نوبت(باهم) استفاده شوند.
  3. توجه: به طور کلی در هنگام کود دهی اختلاط نانو کود کلات کلسیم با سایر کودها توصیه نمیگردد.

دانلود فایل دستور مصرف

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh